BARNVELD - Zonder ingrijpen wordt het traject van de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn in de toekomst een flessenhals. De economische schade door stilstaand verkeer kan daarbij oplopen van 20 naar 40 miljoen euro. Daarvoor waarschuwt VNO-NCW Midden namens het bedrijfsleven in Noord-Gelderland en Zuid-Overijssel.

De werkgeversorganisatie wil dat er daarom nu al gekeken wordt naar het 35 kilometer lange traject, gelijktijdig met de voorbereiding van de aanpassingen aan de A1 en knooppunt A1/A30. Daarvoor start binnenkort een zogenoemde MIRT-verkenning. Verbreding van de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn is ook in het belang van Barneveldse bedrijven. Het draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio voor werknemers en is uiteraard ook belangrijk voor de Barneveldse transportsector.

Het alarmsignaal van de werkgevers komt nu de plannen voor het vergroten van de capacteit van de A1 tussen Barneveld en Baarn in een vergevorderd stadium zijn. De komende jaren gaat knooppunt Hoevelaken op de schop en wordt de snelweg hier verbreed naar vier rijstroken. VNO-NCW Midden vreest dat de files zich hierdoor straks alleen maar zullen verplaatsen, omdat na Barneveld de snelweg weer smaller wordt. “De A1 is of wordt tussen Amsterdam en Twente geheel driebaans of breder, op één wegvak na. Laat het wegvak tussen Voorthuizen en Apeldoorn niet de zandloper worden die de effectiviteit van alle andere inspanningen teniet doet", stelt Rijn Platteel, voorzitter van VNO-NCW Stedendriehoek.