BARNEVELD - Railtransportbedrijf Railbrokers uit Rotterdam en AZ Industrials uit Barneveld (onderdeel van Vink) zien op basis van nieuw, verkennend onderzoek toch kansen om een rendabele railterminal te realiseren op industrieterrein Harselaar. Ze vragen de overheid nu om een bijdrage voor een uitgebreide ontwerp- en investeringsstudie.

De ontwikkeling van de railterminal kwam vorig jaar op een laag pitje te staan nadat de beoogde exploitant zich terugtrok. Nu lijkt er toch weer perspectief voor zo'n overslag van containers, bulk- en stortgoederen. Bedoeling is dat de railterminal aan de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn komt te liggen. Dit spoortraject maakt deel uit van de internationale TEN-T Corridor, een belangrijke Europese transportader. “Ik ben er van overtuigd dat de Railterminal Barneveld een belangrijke schakel gaat worden in de railinfrastructuur in Midden-Nederland, niet in de laatste plaats vanwege de toename van het (vracht)verkeer over de weg”, laat Henk Vink namens investeerder AZ Industrials weten.

BIK
Ook ondernemersvereniging BIK ziet economische meerwaarde in de komst van de terminal. In zijn nieuwjaarsspeech stipte voorzitter Gijs Eikelenboom aan dat in de toekomst nog maar 30% van het containervervoer richting de Rotterdamse haven over de weg aangevoerd mag worden. “De noodzaak om deze Railterminal te realiseren is dus van heel essentieel belang.”
De gemeente Barneveld deelt die mening. Een railterminal zal volgens het college een boost geven aan de bedrijvigheid in de gemeente Barneveld en de omliggende regio. “Er zijn nogal wat bedrijven in onze regio, zoals beton- en mengvoederfabrieken, die grondstoffen vanuit Europa invoeren”, aldus wethouder Gerard van den Hengel.
De gemeente Barneveld wil daarom 150.000 euro meebetalen aan de ontwerp- en investeringsstudie. AZ Industrials betaalt hetzelfde bedrag en beide partijen vragen de provincie om ook 150.000 euro mee te betalen. De ontwerp- en investeringsstudie moet in het derde kwartaal van 2018 klaar zijn en onder meer inzicht geven in hoe de railterminal aangesloten kan worden op het hoofdspoor, de bereikbaarheid van de terminal via de weg en de kosten voor de aanleg van de terminal.

Barneveld is niet de enige plaats met plannen voor een railterminal. Er komt ook zo'n goederenoverslag langs de Betuweroute bij Valburg. De totale kosten voor de aanleg van die terminal bedragen 43 miljoen euro, waarvan de provincie een flink deel meebetaalt. Of dat in Barneveld straks ook gebeurt, is nog maar de vraag. In 2017 schreef de provincie in haar begroting dat er op dit moment geen financiële ruimte is voor een provinciale bijdrage aan de realisatie van een nieuwe railterminal bij Barneveld.’