BARNEVELD - De werkgelegenheid in Barneveld is vorig jaar flink gegroeid. Er kwamen in een jaar tijd 990 banen bij binnen de gemeentegrenzen. Barneveldse bedrijven boden samen werk aan 32.720 mens

Dat blijkt uit de Provinciale Werkgelegenheids Enquête van de provincie Gelderland. De banengroei in de gemeente Barneveld kwam uit op 3,3 procent. Daarmee doet Barneveld het beter dan dan op veel andere plaatsen. De groei van de werkgelegenheid kwam in Gelderland gemiddeld uit op 1,6% en in de Regio FoodValley op 2,8 procent.

Vooral de industrie en de bouw zitten in de lift, al ligt in die laatste sector de werkgelegenheid volgens de provincie nog niet op het niveau van voor de crisis. Na jaren van banenverlies is de werkgelegenheid in de zorg ook licht gegroeid. De banengroei is voor een aanzienlijk deel gerealiseerd via uitzendbanen. Het aantal uitzendbanen in Gelderland nam toe met 12%.

Gedeputeerde Michiel Scheffer is blij met de banengroei, maar plaatst ook een kanttekening bij de groeicijfers: de Gelderse economie zit weer in de lift. Maar hoe sneller de economie groeit, hoe groter de gaten op de arbeidsmarkt. Drie op de vier bedrijven kan geen goed opgeleide mensen vinden. We moeten jongeren sneller en beter opleiden voor de banen van de toekomst."