Veel fusies en overnames leveren niet de verwachte win-winsituatie op. Hoe word jij de uitzondering op de regel? 

Tip 1: Stel een overnamestrategie vast
Tal van overnames komen relatief ad hoc tot stand. Ondernemers horen dat er een bedrijf te koop staat en denken: dat is een mooie kans en starten een overnametraject. Dat kan goed uitpakken, maar het is verstandiger als je zo’n kans kan toetsen aan een overnamestrategie die je al hebt uitgewerkt. In zo’n strategie leg je o.a. vast wat je overnamemotieven zijn. Denk aan synergievoordelen behalen, schaalvergroting realiseren, inkoopkracht vergroten, geografische dekking verbeteren, nieuwe kennis of technologie in huis halen. Op basis daarvan kun je bepalen wat voor type bedrijf je zoekt en aan welke eisen die moet voldoen.

Tip 2: Aandacht voor cultuur
Voor een succesvolle overname is het belangrijk dat er een match is tussen jouw bedrijfscultuur en die van het bedrijf dat je overneemt. Beoordeel ook of je in huis hebt of in huis kunt halen wat nodig is om het bedrijf wat je overneemt te laten floreren. Niet elke ondernemer heeft bijvoorbeeld de competenties en kwaliteiten om een slechtlopend bedrijf een impuls te geven. Sowieso geldt: zorg dat je zelf de zaken op orde hebt, voordat je aan een overname begint.

Tip 3: Inventariseer of er vertrouwen is
Vertrouwen is de heilige graal in elk overnametraject. Omdat er zoveel te discussiëren is en er altijd rafelranden ontstaan bij onderhandelingen, is het belangrijk dat er vertrouwen is tussen jou en de persoon waarmee je onderhandelt. Als je te maken hebt met iemand die steeds het voordeel naar zichzelf haalt, gaat dat op den duur frustreren. Toets ook of iemand betrouwbaar is, een consistent verhaal houdt en met overtuigende antwoorden op je vragen komt.

Tip 4: durf een overnameproces te staken
Een overnameproces kost veel tijd en energie. Het is daarom verleidelijk om na verloop van tijd te denken: we zijn al zover, laten we nu maar doorzetten. Ook als je eigenlijk twijfels hebt bij de overname of de overnamecondities. Het getuigt van moed en volwassenheid in de besluitvorming als je dan toch onderhandelingen durft stop te zetten. Reken je sowieso niet rijk voor het Due Diligence-onderzoek, waaruit nog mogelijke deal breakers naar voren kunnen.

Tip 5: Laat sleutelpersonen met elkaar praten
Als min of meer zeker is dat de overname doorgaat, is het verstandig om de belangrijkste functionarissen van jouw bedrijf in contact te brengen met die van het bedrijf dat je overneemt. Een goede samenwerking tussen deze teams of personen is cruciaal voor een succesvolle integratie.

Ad Jonker is een registeraccountant die zich gespecialiseerd heeft in fusies, overnames en business mediation.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl