Een minderheidsbelang in een bedrijf kan je een aantrekkelijk rendement opleveren, maar besef wel dat je ook risico’s loopt omdat je het niet voor het zeggen hebt. Die risico’s kun je enigszins beperken door o.a. aan deze vijf zaken aandacht te besteden.

#1: Betrokkenheid Als aandeelhouder heb je een wettelijk recht op informatie, maar in de wet staat niet hoe en wanneer je die informatie ontvangt. Maak daar dus afspraken over. Je wilt waarschijnlijk geïnformeerd worden over grote investeringen of nieuwe bedrijfsactiviteiten en op tijd financiële rapportages ontvangen, zodat je goed inzicht hebt in de bedrijfsvoering. Met een rol als commissaris of lid van een Raad van Advies kun je jouw betrokkenheid verder vergroten.

#2: Winstallocatie Zeker wanneer je participeert in een vennootschap die onderdeel is van een groep van vennootschappen, is het belangrijk dat glashelder is welke bedrijfsactiviteiten er zitten in de BV waarin je participeert. Je wilt ervan uit kunnen gaan dat de juiste winst aan ‘jouw’ BV wordt toegerekend, dat kansrijke (nieuwe) activiteiten niet worden ondergebracht in andere BV’s of dat steeds hogere overheadkosten onevenredig drukken op jouw rendement.

#3: Dividend Als minderheidsaandeelhouder ben jij misschien sneller geneigd om (een deel van) de winst uit te laten keren, terwijl de meerderheidsaandeelhouder die wil herinvesteren. Maak daarom vooraf afspraken over het dividendbeleid.

#4: Bijstorten en verwatering Houd in je achterhoofd dat het bedrijf waarin je participeert in de toekomst meer kapitaal nodig kan hebben. Moet jij dan bijstorten? Bespreek dat en leg het vooraf vast. Denk ook aan situaties waarbij een andere investeerder een groot bedrag op tafel legt in ruil voor nieuwe aandelen, waardoor jouw positie verwatert. Beding bijvoorbeeld dat je bij zo'n emissie zelf je aandelen kunt verkopen.

#5: Meeverkopen Als minderheidsaandeelhouder wil je kunnen uitstappen als de meerderheidsaandeelhouder het bedrijf verkoopt. Zo voorkom je dat je straks vastzit aan een partij die je niet zelf hebt uitgekozen. Je regelt dit met een tagalong-regeling. Deze regeling geeft je het recht om jouw aandelen tegen dezelfde voorwaarden aan te bieden aan de overnamepartij.

Ad Jonker is partner en registeraccountant bij JonkerFieret in Barneveld. Hij helpt je graag om in een overeenkomst jouw belangen als minderheidsaandeelhouder te borgen. Je kunt hem bereiken via jonker@jonkerfieret.nl.

www.fusiesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl