Barneveld telt relatief veel bouw- en bouwgerelateerde bedrijven. De risico’s in hun sector behoren tot de hoogste in Nederland. Waar schuilen de gevaren en wat kan je daar aan doen?

Meest voorkomende bouwongelukken

Vallen van hoogte staat met stip op één, blijkt uit een recent overzicht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Andere belangrijke oorzaken van ongevallen zijn: ‘gegrepen’ worden door bewegende delen van een machine, geraakt worden door vallende objecten en aanrijdingen.  

Risicoverhogende factoren in de bouw

Uit een analyse blijkt dat ongelukken relatief vaker gebeuren bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Ook zijn jongeren (15 tot 24 jaar) en oudere werknemers vaker betrokken bij arbeidsongevallen. Andere risicoverhogende factoren zijn tijdsdruk (als we ongezekerd het dak op gaan, zijn we een half uur eerder klaar), gemakszucht (we weten dat een helm belangrijk is, maar bij warm weer doen we hem toch af), miscommunicatie (tussen aannemer en onderaannemers of bouwvakkers van verschillende nationaliteiten) en onwetendheid (je mag niet alleen werken in besloten ruimtes, maar dat weet niet iedereen). 

Jouw risico’s in kaart

Wil je weten waar er op jouw bouwplaatsen veiligheidswinst is te behalen? Laat dan één van onze experts een Risico Inventarisatie & Evaluatie maken. We bezoeken daarvoor twee bouwplaatsen, observeren wat er beter kan en stellen een plan van aanpak voor je op. 

Wat kan je verder als werkgever doen?

Het is belangrijk dat je als werkgever een veiligheidscultuur creeert. Dat doe je via beleid, toolboxmeetings, een veiligheidscoördinator en ploegleider of uitvoerder die hamert op veilig werken. Het is bijvoorbeeld niet voldoende om PBM’s te verstrekken. Je moet er als werkgever actief op toezien dat je medewerkers ze ook daadwerkelijk gebruiken, anders kan je alsnog aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval. 

Geef zelf de juiste signalen

Het is tot slot belangrijk om als werkgever zelf belang te hechten aan veiligheid. Wat zeg je als het sneeuwt en je medewerkers twijfelen of het veilig is om het dak op te gaan? Neem je dan het zekere voor het onzekere of zeg je: ‘niet zeuren, we gaan ervoor’. En zijn bij jou machines en gereedschappen altijd op tijd gekeurd?

Wincoop Veiligheidstrainingen verzorgt jaarlijks zo’n 4.000 VCA, BHV en EHBO-cursussen op 22 locaties in Nederland of in company bij bedrijven. Er zijn elke maand cursussen in Barneveld, waarbij medewerkers in 1 dag hun diploma halen. Ook stelt het RI&E’s en ontruimplannen op en leidt het Barneveldse bedrijf als arbo-partner preventiemedewerkers op. Meer weten? www.bhv-vca-ehbo.nl