BARNEVELD - Onlangs ontving Advocatenkantoor Van Dijk bezoek van de Orde van Advocaten, de overkoepelende beroepsorganisatie. Volgens nieuw beleid worden advocatenkantoren periodiek getoetst om te onderzoeken of wordt voldaan aan alle voor advocatenkantoren geldende regels en kwaliteitseisen.

“Het is goed dat advocatenkantoren niet alleen onder de loep worden genomen wanneer er negatieve signalen zijn, maar het is minstens zo belangrijk dat er preventief toezicht wordt gehouden door middel van een periodiek kantoorbezoek”, vertelt Walter van Dijk, eigenaar van het kantoor. “Hoewel ik op dit moment circa dertien jaar als advocaat werkzaam ben, heb ik mijn eigen kantoor in Barneveld nu een krappe twee jaar. Een eigen kantoor stelt mij in staat om zelf het kantoorbeleid vast te stellen en mijn kwaliteitseisen te bepalen.”

Over de gang van zaken tijdens het bezoek vertelt hij: “Alle aspecten van de advocatuur zijn aan bod gekomen. Denk hierbij aan de wijze waarop wij afspraken maken met onze cliënten, over onze dienstverlening, de manier waarop wij onze kennis op peil houden, maar ook de inhoud van ons kantoorbeleid op tal van onderwerpen. Ook dossiers werden bestudeerd. Kortom, men wilde een zo breed mogelijk oordeel kunnen vormen over de dienstverlening van het kantoor.”
Na zo’n onderzoek telt natuurlijk het resultaat ervan. Walter: “Ik ontving complimenten voor het feit dat men eigenlijk geen wezenlijke verbeterpunten had kunnen ontdekken. Op die uitkomst hoop je natuurlijk. Voor mij is dat in ieder geval een bevestiging dat we goed bezig zijn!”

advocatenkantoorvandijk.nl