De gemeente Barneveld groeit en bloeit. Ieder jaar worden honderden nieuwe woningen gerealiseerd en voor ondernemers nieuwe bedrijventerreinen aangelegd. Omdat het nu eenmaal goed wonen, werken en recreëren is in Barneveld. Om ondernemers ook in de toekomst op een goede manier te kunnen huisvesten, blijft het van het allergrootste belang om bedrijfsvestiging mogelijk te maken. Zowel op en bij Harselaar als – kleinschaliger – in de kernen van onze gemeente.

Voor het plannen en realiseren van nieuwe bedrijventerreinen (en grootschalige detailhandellocaties buiten de winkelcentra) overlegt de gemeente Barneveld met Regio FoodValley en de provincie Gelderland. Dat gebeurt omdat de provincie wil voorkomen dat overal nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd die niet alleen ten koste gaan van kostbare groene ruimte, maar omdat bestaande bedrijventerreinen wellicht ook beter kunnen worden benut voordat nieuwe terreinen worden aangelegd.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
De gemeenten in Regio FoodValley hebben de afgelopen periode in regioverband met de provincie Gelderland gesproken over het Regionaal Programma Werklocaties; dat is het document waarin – voor iedere gemeente afzonderlijk – de behoefte aan nieuwe bedrijvenlocaties staat vermeld. Voor de gemeente Barneveld gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de volgende fase van het bedrijventerrein Harselaar-Zuid (Fase 1b). Zoals wellicht bekend, is de eerste fase zo goed als uitverkocht. De gemeente Barneveld wil graag verder met de ontwikkeling van Harselaar-Zuid “omdat ‘nee’ verkopen aan ondernemers die zich hier willen vestigen buitengewoon vervelend is”, zegt wethouder Van den Hengel. Daarnaast mag de gemeente volgens het RPW gaan werken aan de voorbereidingen voor kleinschalige bedrijvenlocaties in Voorthuizen (nabij de Verbindingsweg) en Stroe. Het is daarbij wel belangrijk om de concrete behoeftevraag in beeld te brengen; voor Voorthuizen is dat wel bekend. Voor Stroe worden momenteel de resultaten van een enquête in beeld gebracht.

Perifere Detailhandel Vestigingen (PDV)
Regio FoodValley en de regiogemeenten hebben de afgelopen tijd ook nagedacht over mogelijkheden voor de ontwikkeling van grootschalige detailhandellocaties buiten de winkelcentra. Er is afgesproken dat alleen nieuwe grootschalige detailhandellocaties mogen worden ontwikkeld als elders in de regio bestaande vierkante PDV-meters uit de markt worden gehaald (bijvoorbeeld door het herzien van de bestemming van zo’n gebied).

Contact met het Ondernemersloket
Hebt u vragen over (her)huisvesting in Barneveld? Of over het PDV-beleid in de regio en in Barneveld? Neem voor deze of andere ondernemersvragen contact op met het Ondernemersloket Barneveld, tel. 0342-495888 of ondernemersloket@barneveld.nl.

Volg ons op Facebook!
De Facebookpagina van het Ondernemersloket Barneveld vervangt de digitale nieuwsbrief die niet langer wordt verstuurd. U vindt deze op ?www.facebook.com/ondernemersloketbarneveld.

ondernemersloketbarneveld.nl