BARNEVELD - De gemeente Barneveld wil in 2030 het hele jaar door aantrekkelijk zijn voor toeristen en recreanten. Er wordt vooral gemikt op extra bezoekers in de herfst en winter. Dat staat in de nieuwe ‘Visie op Verblijfsrecreatie’ die de gemeente onlangs heeft vastgesteld.

De visie schetst de kaders en randvoorwaarden voor toeristische ondernemers in de gemeente Barneveld en is opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers uit de sector zelf. Voor het eerst is daarbij gekeken naar het volledige toeristische spectrum: in de visie is niet alleen aandacht voor vakantieparken, maar ook voor bijvoorbeeld hotels, b&b’s, camperplaatsen en boerencampings.

Ruimte voor B&B's en camperplaatsen
In principe komen er de komende jaren geen nieuwe vakantieparken bij in de gemeente Barneveld. Wel is er ruimte voor onderscheidende kleinschalige kampeerterreinen, uitbreiding van bestaande terreinen en vernieuwende concepten. Ook ondernemers die een bed & breakfast, hotel of camperplaats willen starten zijn welkom, mits hun plannen bijdragen aan onder andere een kwaliteitsimpuls voor de toeristische sector en een grotere diversiteit in het aanbod van overnachtingsmogelijkheden.

Focus op kwaliteit
Toeristische invulling van vrijkomende (agrarische) bebouwing is de komende jaren toegestaan. De gemeente Barneveld vindt het wel belangrijk dat er geen wildgroei aan (dezelfde typen) accommodaties ontstaat: uitgangspunt is een meer divers, kwalitatief hoogstaand en goed ingepast aanbod.

Die aandacht voor kwaliteit loopt als een rode draad door de opgestelde visie en is in lijn met eerdere initiatieven zoals het programma Vitale Vakantieparken, waarin Barneveld samen met andere gemeenten en de provincie Gelderland werkt aan het (re-)vitaliseren en toekomstbestendig maken van verouderde verblijfsrecreatieterreinen. Ook verduurzaming is de komende jaren een belangrijk thema voor de lokale toeristische sector.

Motor van de economie
De toerismesector is een belangrijke motor voor de Barneveldse economie. Campings, vakantieparken, hotels en andere recreatiebedrijven zijn naar schatting goed voor 1.050 tot 1.200 banen en toeristen en recreanten geven jaarlijks tientallen miljoenen uit in de gemeente Barneveld. Dat doen ze niet alleen bij toeristische bedrijven, maar ook bij lokale winkels.

De Visie op Verblijfsrecreatie wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De volledige visie is te vinden op de website van de gemeente Barneveld.