BARNEVELD - Al jarenlang staan er kolosale kantoortorens te verstoffen op Harselaar, toch vreest de gemeente Barneveld op termijn een tekort aan kantoorruimte. Daarom komt er volgend jaar een onderzoek naar hoe het verder moet met de kantorenmarkt. 

Volgens de gemeente neemt de vraag naar kantoorruimte weer toe, maar zoeken bedrijven een ander soort ruimte dan nu leegstaat. Ondernemers zouden zich niet willen vestigen in een groot leegstaand kantoorpand, maar liever een eigen kantoor ontwikkelen dat qua 'aard en omvang' beter bij hun bedrijf past.

Het onderzoek naar oplossingen voor die 'mismatch' is een van de speerpunten in het gemeentelijke economische beleid voor 2018. Tegenvaller daarbij is dat de Raad van State onlangs opnieuw de plannen voor Columbiz Park afschoot. De gemeente heeft inmiddels besloten om een deel van het gebied te verkopen aan eierdroger Schaffelaarbos. Daarmee is er minder ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe kantoren.

Leegstaande kantoren zijn een hardnekkig probleem in heel Nederland. De leegstand in Barneveld ligt met 17,8% volgens het Planbureau voor de Leefomgeving nog iets boven het landelijk gemiddelde. In 2013 en 2015 probeerde de gemeente met actieprogramma's al om de leegstand terug te dringen. Speerpunten waren toen overleg met vastgoedeigenaren, tijdelijke functieverandering van kantoren en terughoudendheid beleid als het gaat om het toestaan van nieuwe kantoren. Dat zorgde niet voor een daling van de leegstand. Daarbij moet gezegd worden dat de gemeente relatief weinig middelen heeft om in te grijpen op de kantorenmarkt. Uiteindelijk beslissen vastgoedeigenaren namelijk over de invulling en toekomst van leegstaande kantoorpanden.