BARNEVELD - De gemeente Barneveld onderzoekt, samen met de provincie Gelderland en de BIK, de mogelijkheid om een smart energy hub te realiseren. Via zo’n hub kunnen bedrijven duurzaam opgewekte stroom lokaal met elkaar delen en kan schaarse netwerkcapaciteit beter benut worden.

Aanleiding voor de plannen zijn de energie-uitdagingen die steeds meer Barneveldse ondernemers ervaren. “Sommige bedrijven willen graag uitbreiden of investeren in duurzame machines, maar kunnen daarvoor geen zwaardere aansluiting krijgen vanwege capaciteitsproblemen bij de netbeheerder. Daardoor kunnen ze niet groeien of voldoen aan duurzaamheidseisen van klanten”, weet Frits op De Haar, accountmanager bedrijven bij de gemeente Barneveld.

Dak vol panelen, maar niet terugleveren
Andere ondernemers willen hun dak vol leggen met zonnepanelen, maar hebben die duurzame stroom niet allemaal zelf nodig. Alleen kunnen ze nu niets met die overcapaciteit, omdat het energienet ‘vol’ is. “Zo gaan duurzaamheidskansen verloren en dringen we de CO2-uitstoot minder terug dan mogelijk is”, geeft Martine Burgstaller (beleidsmedewerker Duurzaamheid) aan. Daar komt nog eens bij dat er de komende dertig jaar veel verandert als het gaat om onze energie-infrastructuur. We gaan van het gas af en daardoor zal ons stroomverbruik juist fors toenemen. De uitdaging is om vraag en aanbod daarbij in evenwicht te brengen, dus ook als de zon even niet schijnt.

Virtueel aansluitcapaciteit delen
Een smart energy hub kan bijdragen aan het oplossen van die problemen. Zo’n hub is een decentraal energiesysteem waar duurzaam opgewekte energie wordt geproduceerd, opgeslagen en verdeeld. Stel dat jouw bedrijf meer duurzame energie opwekt dan je zelf nodig hebt? Dan kan je dat via de smart energy hub bijvoorbeeld leveren aan je buurman die een pand huurt en zelf geen zonnepanelen op het dak kan plaatsen. Of je kunt deze tijdelijk laten opslaan in een gezamenlijke batterij. En gebruik jij je volledige aansluitcapaciteit niet? Dan kan je die virtueel delen met een collega-ondernemer, die daardoor weer kan groeien. Omdat een smart energy hub gewoon verbonden is met het landelijke energienet, zijn aangesloten bedrijven altijd verzekerd van energie.

Op tien plekken in Gelderland en Overijssel wordt al gewerkt aan zulke smart energy hubs. Dat gebeurt binnen een programma van de provincie Gelderland. Barneveld haakt daar nu bij aan. De eerste stap die gezet wordt is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Wicha Benus is aangesteld als hub-regisseur om dat proces te begeleiden en bedrijven, de gemeente en netbeheerder Liander samen te brengen. Benus: “We willen daarbij lokale expertise benutten, want er zitten hier de nodige bedrijven die bezig zijn met windenergie, zonne-energie, batterijen, waterstof en congestiemanagement.”

Voor en door ondernemers
Het doel is om uiteindelijk te komen tot een lokale energiecoöperatie die gerund wordt door ondernemers, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een stichting die de collectieve beveiliging regelt op een bedrijventerrein. “Zo’n coöperatie hoeft het wiel niet uit te vinden. We hebben al gesprekken gevoerd met een partij die een blauwdruk heeft voor een lokale energiemaatschappij en heeft nagedacht over hoe je dat organisatorisch, technisch, financieel en juridisch regelt”, zegt Frits op de Haar.

Betere prijs, gedeelde investering
Lokale samenwerking op energiegebied biedt meerdere voordelen volgens Op de Haar, Burgstaller en Benus. Zo kun je investeringen delen in bijvoorbeeld een dure batterij, die nodig is voor de opslag van duurzame energie. Ook krijg je door het elimineren van tussenschakels een betere prijs voor je teruggeleverde energie, terwijl een ontvanger een betaalbaar tarief betaalt. De duurzame stroom die je inkoopt is gegarandeerd lokaal en dus niet ‘vergroend’ met een certificaat van oorsprong. Bovendien maakt een eigen decentraal energienet bedrijven minder kwetsbaar voor geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne, waardoor de energieprijzen ineens omhoog schoten.

Economische spin-off “Zo’n smart energy hub kan ook een economische spin-off hebben”, zegt Frits op de Haar. “Het maakt Barneveld aantrekkelijker als vestigingsplaats, versterkt de concurrentiepositie van lokale bedrijven en de kennis die betrokken bedrijven opdoen kunnen ze mogelijk elders in Nederland weer vermarkten.”

Wil je betrokken raken bij de plannen om een smart energy hub te realiseren? Of heb jij aansluitcapaciteit over die je niet gebruikt? Neem dan contact op met hub-regisseur Wicha Benus. Dat kan via wicha@innoconnect.nl of 06-5387 3997.