BARNEVELD - Vanaf 1 januari 2024 moeten aannemers zélf aantonen dat de huizen en (kleine) bedrijfspanden die ze bouwen van hoge kwaliteit zijn. Daarvoor schakelen ze straks een onafhankelijke controleur in. Bylaer advies- en tekenbureau uit Barneveld is één van de eerste zogenoemde kwaliteitsborgers van Nederland.

Hoe zit het precies? Op 1 januari gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) in. Die wet is bedoeld om de klantvraag aan te tonen en de kwaliteit te verbeteren. Om dat te bereiken legt de overheid meer verantwoordelijkheid bij de bouwsector zelf. “Nu moet je als opdrachtgever zelf achteraf aantonen dat een aannemer iets niet goed gedaan heeft, wat vaak lastig is. Bovendien is het leed dan al geschied. Straks moeten aannemers zelf actief bewijzen dat ze hun werk goed doen. Dat dwingt om nog beter na te denken over de uitvoering en zorgt dat je kunt bijsturen voor het fout gaat”, zegt Arjan Kleijer van Bylaer.

Onafhankelijke kwaliteitsborgers
Zijn bedrijf is één van de 28 gecertificeerde, onafhankelijke kwaliteitsborgers van Nederland. Zo’n kwaliteitsborger maakt per gebouw een plan met een risicobeoordeling en controlemaatregelen. Ook voert de kwaliteitsborger controles uit op het ontwerp en tijdens de bouw. Iedereen die bouwt moet vanaf 1 januari 2024 zo’n onafhankelijke specialist inschakelen.

Kleijer en zijn vijf collega’s draaiden in de afgelopen jaren al meer dan 20 proefprojecten met de Wkb. “Daarin zien we dat de bouwkwaliteit echt toeneemt, vooral omdat we aannemers helpen om verder vooruit te denken. Een voorbeeld? Nu vragen ze de vergunning aan als het definitief ontwerp er ligt. Daarna werken ze pas de constructie en installaties uit. Vaak vinden er dan nog allerlei aanpassingen aan het ontwerp plaats, terwijl alles in een gebouw met elkaar samenhangt. Daar sturen we op, waardoor de kans op fouten afneemt. Dat is trouwens ook in het belang van de aannemer, omdat het de faalkosten verlaagt.”

Bij Bylaer zien ze dat nog veel bouwbedrijven en architecten de Wkb voor zich uitschuiven. “Terwijl deze verandering een flinke impact heeft op je processen. Zo moet je zelf een dossier gaan opbouwen tijdens de bouw. Ik zou daarom echt adviseren om een pilot te draaien, zodat je ervaring opdoet en ontdekt welke aanpassingen er nodig zijn in je organisatie. Daarvoor kun je trouwens 6.000 euro subsidie aanvragen.”

www.bylaer.nl