BARNEVELD - Het Barneveldse bedrijf Milligreens gaat samen met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Regio FoodValley onderzoeken of het mogelijk is om leegstaande stallen om te bouwen tot vertical farms.

De komende jaren stoppen naar verwachting veel veehouders in de regio vanwege de stikstofcrisis, waardoor er veel agrarische gebouwen leegkomen te staan. Eén van de grote vragen in de regio is wat er met al die gebouwen moet gebeuren en hoe het platteland leefbaar blijft.

Barneveldse pionier
Daarbij wordt nu dus gekeken naar ‘opschaling en verdere professionalisering van vertical farming’. Daarbij worden gewassen in gestapelde lagen geteeld onder gecontroleerde omstandigheden, wat bijdraagt aan hogere opbrengsten en minder energie- en waterverbruik.

Milligreens uit Barneveld - in 2017 opgericht door internetondernemer Jaco Kuiper - is één van de pioniers op dit gebied. Het teelt microgroenten en cressen voor restaurants, groothandels en cateraars. Dat gebeurt in een omgebouwde, voormalige melkveeboerderij in het buitengebied.

Het consortium gaat twee onderzoeken doen. Eerst wordt gekeken naar nieuwe marktperspectieven voor gewassen geteeld in vertical farms. Daarbij wordt gemikt op toepassingen in het hogere segment, bijvoorbeeld in cosmetica of farmacie. Het tweede deel van het onderzoek focust op de haalbaarheid: is er een gezond verdienmodel voor vertical farming en biedt dit voldoende perspectief om vrijkomende stallen in de regio hiervoor te gebruiken?