BARNEVELD - Bosch Beton uit Barneveld gaat de komende jaren proberen om een hybride waterstof-elektrische truck te ontwikkelen. Als dat lukt kan de vervuiling en overlast door zwaar transport sterk teruggedrongen worden.

Bosch Beton werkt voor dit project samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en het bedrijf HyET Hydrogen B.V. Het Barneveldse bedrijf krijgt voor de ontwikkeling subsidie van de overheid. Met name steden nemen in toenemende mate maatregelen om zwaar transport terug te dringen, vanwege de vervuiling en overlast die dat veroorzaakt. Invoering van milieuzones en beperking van periodes waarin trucks de stad in mogen, beperken leveranciers van zware materialen zoals Bosch Beton. Dat kan op termijn leiden tot knelpunten in de logistieke keten en een concurrentienadeel opleveren, met als gevolg verlies van verdienpotentieel en werkgelegenheid, melden de betrokken partijen.

Waterstof-elektrische technologie biedt volgens hen het meeste potentieel voor het zware wegtransport van betonnen onderdelen gezien de benodigde energie-inhoud, trekkracht en actieradius. Een volledig hernieuwbaar alternatief voor de aandrijving van deze zware trucks is op dit moment nog niet beschikbaar, waarmee Bosch Beton dus een primeur zou hebben.