De beveiliging van bedrijventerrein Harselaar wordt voortaan uitgevoerd door twee Barneveldse bedrijven. BDG Beveiliging verzorgt de preventieve  surveillance en de alarmopvolging, terwijl de MPL alarmcentrale verantwoordelijk is voor de techniek, zoals het cameratoezicht op de toegangswegen naar de Harselaar en de aansluitingen op de alarmcentrale.

De veiligheid op Harselaar wordt geregeld door de Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar. Deze stichting heeft het contract met de vorige aanbieder Securitas uit onvrede beëindigd en de beide Barneveldse bedrijven gevraagd het over te nemen.

BDG Beveiliging is blij met deze nieuwe opdracht, vertelt directeur Herman van Schaik. “Door met lokaal opererende partijen in zee te gaan, heeft de stichting een goede stap gezet. Korte lijnen zijn in deze business van doorslaggevend belang. Lokale dienstverleners zijn meer betrokken en zitten daarom dichter op de dienstverlening. De Harselaar is een prachtig en divers bedrijventerrein. Goede beveiliging, adequate alarmopvolging en modern cameratoezicht zijn zaken die daar bijhoren.

Lokale aanbieder
De overstap naar lokale aanbieders ziet BDG Beveiliging als een goed moment om ook de Stichting Collectieve Beveiliging Harselaar weer een actievere rol te geven en meer bekendheid te geven aan de stichting. “Als we ondernemers aanschrijven of bellen om ze warm te maken om zich aan te sluiten, dan merk ik dat er nog best veel onwetendheid is over het bestaan van het collectief. Maar het goede nieuws is dat als je ondernemers erop wijst, ze wel degelijk het belang inzien om samen op te trekken.”

Nieuwe situatie
Van Schaik onderkent dat het een moeizaam proces dreigt te worden door de houding van de vertrekkende dienstverlener. Inmiddels is BDG druk bezig om de ondernemers op de Harselaar van de nieuwe situatie op de hoogte te brengen. “Vanuit BDG hebben we onze salesmanager  Jeroen Janssen op deze opdracht gezet om zoveel mogelijk bedrijven op Harselaar te informeren en de gelegenheid te geven zich aan te sluiten.”

Jeroen merkt dat er genoeg elan is op Harselaar om de beveiliging een nieuwe impuls te geven. Een belangrijk argument om je bij de collectieve beveiliging aan te sluiten is volgens hem de gezamenlijke verantwoordelijkheid. “Het is net als in een woonwijk. Je bent samen verantwoordelijk voor je leefomgeving. Dat geldt ook voor een bedrijven-terrein. Je werkt niet alleen voor jezelf, maar door samen verantwoordelijkheid te dragen, draagt dat bij aan een betere kwaliteit van je omgeving en ook aan een betere onderlinge band.”

Zelf regelen
Beveiliging heeft drie belangrijke aspecten, geeft Jeroen aan. “Wat je zelf doet aan hardware en software en alles wat je hebt hangen aan camera’s en melders. De tweede optie is een doorschakeling naar de meldkamer, de derde optie is een adequate opvolging. Wat je op Harselaar ziet, is dat de meeste bedrijven hun hardware wel op orde hebben, maar verzuimen om zich bij een meldkamer aan te sluiten en de opvolging goed te regelen. Veel bedrijven geven aan dat ze dat zelf wel regelen.”  

Een belangrijk deel van de ondernemers geeft aan dat ze niet alleen de apparatuur in eigen beheer regelen, maar ook de alarmopvolging. “Daar zijn wel wat risico’s aan verbonden die nog wel eens over het hoofd worden gezien”, waarschuwt Jeroen. “Je kunt je afvragen aan welk risico je een werknemer blootstelt op het moment dat je iemand binnen je eigen team een alarmopvolging laat doen. Je weet nooit wat hij aantreft en je moet er niet aan denken dat er iets gebeurt op zo’n moment. Kijk, dat je als directeur zelf naar je bedrijf rijdt als er een alarm afgaat, dat is nog tot daar aan toe… Maar je medewerkers aan dit soort dingen blootstellen, vind ik niet heel handig.”

Kosten
De kosten die gemoeid zijn met de deelname aan de collectieve beveiliging zijn te overzien, deze zijn gerelateerd aan de grootte van het deelnemende bedrijf. Meer deelnemers betekent meer budget en meer dienstverlening, geeft Van Schaik aan. Als elk bedrijf zich zou aansluiten kan dat zelfs leiden tot lagere tarieven. We zijn blij dat steeds meer bedrijven op Harselaar zich aansluiten bij het collectieve belang. Cateringbedrijf De Elstar is daar een mooi voorbeeld van en we kijken ernaar uit om de ondernemers op Harselaar te adviseren over dit onderwerp.”

Voor meer informatie: Jeroen Janssen  (06-13752175).

www.bdgbeveiliging.nl