De Barneveldse economie is in de afgelopen jaren bovengemiddeld hard gegroeid. Sterke sectoren zoals de industrie en bouw waren daarin de kartrekkers, terwijl ook sectoren als de zakelijke dienstverlening een spurt doormaakten. 

Dat blijkt uit een economische analyse van de gemeente Barneveld. “Wat goed was werd beter en tegelijkertijd werd de economie breder en completer”, luidt daarin de conclusie. 

Sinds 2012 kwamen er per saldo 1.750 bedrijven in de gemeente Barneveld bij. Omdat er ook bedrijven stopten en failliet gingen, ligt het daadwerkelijke aantal nieuwe bedrijven nog hoger. Ook het aantal banen nam in deze periode toe. 

Er kwamen in de periode 2012-2021 ruim 5.500 banen bij. In totaal bieden Barneveldse bedrijven werkgelegenheid aan 36.200 medewerkers. Dit is inclusief fulltime, parttime en uitzendbanen. De groei in werkgelegenheid was daarmee sterker dan gemiddeld in Gelderland.

Uit een analyse blijkt bovendien dat de Barneveldse maaksectoren (industrie en bouw) harder groeiden dan het landelijk gemiddeld. Ook de zakelijke dienstverlening in Barneveld groeide bovengemiddeld hard. Dat impliceert dat lokale bedrijven in deze sectoren beter weten in te spelen op de marktomstandigheden dan hun concurrenten. 

Grote ‘werkverschaffers’ in Barneveld zijn de sectoren industrie (14%), bouw (9%) en handel en logistiek (samen 16%). Ook de landbouw is indirect een belangrijke bron van werkgelegenheid, doordat veel industriële bedrijven gerelateerd zijn aan deze sector. 

De economische groei blijkt ook uit de uitgifte van grond voor nieuwe bedrijven. Tussen 2012 en 2021 werd 77 hectare aan kavels op bedrijventerreinen uitgegeven. Verder is het werkloosheidpercentage met 1,1 procent historisch laag.