Als ondernemer is het belangrijk om de ontwikkelingen in de markt scherp in de gaten te houden. Dat doen we bij Midden Nederland Makelaars ook voortdurend. Als we terugkijken op de afgelopen twaalf maanden zien we dat de vastgoedmarkt verschillende gezichten kende.

Aan de ene kant gaat het goed op de woningmarkt. Het vertrouwen bij consumenten keert terug, de arbeidsmarkt trekt voorzichtig aan, de hypotheekrente is stabiel laag en de economie groeit weer. Dat zien we terug in de verkoopcijfers. Het aantal woningtransacties ligt in de gemeente Barneveld structureel hoger dan een jaar geleden. Eind 2014 benaderden we zelfs het niveau van voor de crisis.

Bedrijfsonroerend goed

Aan de andere kant gaat het herstel op gebied van bedrijfsonroerend goed beduidend minder snel. Zeker als we kijken naar de kantoren- en winkelmarkt. Huurders en kopers hebben de panden nog altijd voor het uitkiezen. Dat zal niet snel veranderen. Door reorganisaties, flexibilisering en veranderend consumentengedrag zijn er nu eenmaal minder kantoor- en winkelmeters nodig dan voorheen.

Wil je een pand verhuren of verkopen, dan moet alles kloppen. De prijs, de locatie, het kwaliteitsniveau en natuurlijk de presentatie en het advies door de deskundige bedrijfsmakelaar. Juist daarin zien we als Midden Nederland Bedrijfsmakelaars dat we ons kunnen onderscheiden. Overigens is het goede nieuws voor vastgoedeigenaren dat de huurprijzen in de afgelopen maanden zijn gestabiliseerd. Steeds vaker zien we dat eigenaren kiezen voor een scherpe, maar reële huurprijs en geen of slechts beperkte ‘incentives’.

Bedrijfsruimtes en logistiek vastgoed

Lichtpuntjes zien we op de markt voor bedrijfsruimtes en logistiek vastgoed. Daar neemt, mede door het aantrekken van de export, de vraag naar ruimte weer toe. Niet voor niets is Harselaar West-West bijna volledig vol en ook op Harselaar zelf zijn er volop transacties. Ook hier geldt dat kwaliteit een pré is voor huurders en kopers. Vastgoedeigenaren met lef en visie springen daar op in door verouderd vastgoed te slopen en een kavel met optioneel een kant-en-klaar bouwplan aan te bieden. U leest daarover in deze Business in Barneveld.

Als Midden Nederland Bedrijfsmakelaars verdiepen we ons voortdurend in de nieuwste ontwikkelingen op vastgoedgebied en mogelijkheden als het gaat om vastgoedpresentatie, -transformatie en herbestemming. Zodat we u optimaal van dienst kunnen blijven in een steeds veranderende (vastgoed)markt.

Gerben Hartkamp RMT,
Midden Nederland Bedrijfsmakelaars

www.mnm-bog.nl