Ook in deze onzekere tijden worden er nog steeds gewoon bedrijven verkocht. Want vergis je niet: er is volop geld in de markt en er zijn genoeg ondernemers en investeerders die zoeken naar kansen. Ik deel je mijn visie op bedrijfsoverdracht in coronatijd.

Verkopen
Onzekere economische omstandigheden leiden in de regel tot lagere verkoopwaardes, los van hoe een bedrijf daadwerkelijk presteert. Dat komt omdat een bedrijf kopen of verkopen ook een psychologisch proces is. Kopers zijn nu geneigd om minder risico te nemen en dat drukt de verkoopopbrengst. Als je niet hoeft te verkopen en kunt wachten tot betere tijden, is dat voor nu meestal de slimste keuze. Zorg ondertussen dat je kunt onderbouwen welke omzet en winst je in deze periode eventueel tijdelijk verliest, zodat je straks corona-effecten uit de waardering van je bedrijf kunt filteren. Heb je elke maand te maken met verliezen en liquiditeitstekorten en een beperkt perspectief? Dan is een verkoop nu – waarbij je zelf de regie houdt – altijd te prefereren boven een gedwongen verkoop.

Overdragen in de familie
Ben je op leeftijd en heb je een opvolger in de familie? Dan is het wellicht juist een zeer interessant moment om je bedrijf over te dragen. De waardering van je bedrijf kan nu tijdelijk lager zijn, waardoor je de volgende generatie een goede instapmogelijkheid biedt. Zeker als gebruikgemaakt kan worden van fiscale faciliteiten (BOR) en/of interne financiering binnen de familie.

Kopen
Voor investeerders en financieel gezonde bedrijven liggen er juist kansen. Bedrijven of locaties die voorheen niet te koop of onbetaalbaar waren, komen nu wellicht wel binnen handbereik. De kunst is om te beoordelen of een over te nemen bedrijf in de kern gezond is en of je de consequenties van de coronacrisis financieel kunt overzien. Kortom: houd je het vol, ook als maatregelen eventueel toch langer duren dan gedacht? Let in de waardering in ieder geval op uitgestelde schulden die in de afgelopen periode zijn opgebouwd.

Zoek je als koper of verkoper een ervaren overname-adviseur, die op een zorgvuldige manier corona-effecten en steunfaciliteiten verdisconteert in de ondernemingswaarde? Of wil je meer weten over hoe je bedrijfsoverdracht binnen de familie in deze tijd goed regelt? Dan ondersteun ik je graag!

 Ad Jonker is als ondernemende registeraccountant gespecialiseerd in fusies en overnames.

 www.fuziesenruzies.nl / www.jonkerfieret.nl