BARNEVELD - De ruimtebehoefte van bedrijven in de gemeente Barneveld blijft onverminderd groot. Dat blijkt uit onderzoek van Arcadis dat de gemeente Barneveld heeft laten uitvoeren.

Verwacht wordt dat tussen 2022 en 2040 tussen de 85 en 106 hectare nodig is om aan de vraag te voldoen. Ruim 65 hectare daarvan is nodig om de bestaande lokale bedrijvigheid goed te laten functioneren. Het overige deel hangt af van keuzes die nog gemaakt moeten worden. 

De eerstvolgende uitbreiding die op de rol staat is een verdere uitbreiding van Harselaar-Zuid. Dat plan heeft door de stikstofproblematiek vertraging opgelopen. Uitgifte zou gestart worden in 2024, maar het is de vraag of dit gehaald wordt.

Arcadis adviseert de gemeente Barneveld om haast te maken met nieuwe gebieden waar bedrijven zich zouden kunnen vestigen. Bovendien is het dringende advies om te starten met een lobby richting Provincie Gelderland om het tekort aan terreinen onder de aandacht te brengen. “Dit hebben we al in gang gezet”, zegt wethouder Wim Oosterwijk. “We willen Harselaar graag benutten voor de zwaardere categorieën bedrijven. Wat je nu ziet is dat het (bij gebrek aan beter) ook benut wordt door de lichtere bedrijven. Een onwenselijke ontwikkeling. Daarom heeft het onze voortdurende aandacht.”