BARNEVELD – Dynamiek en energie genoeg binnen het bestuur van de JOS. Onder dank is afscheid genomen van Hilde Brouwer als bestuurslid. En Jeroen Woudenberg wisselde het voorzitterspluche in voor de zetel van algemeen bestuurslid.

Drie nieuwe mensen komen het bestuur versterken in de komende periode. Winny van Engelenhoven krijgt de voorzittershamer in handen en Babbet Duijkers en Rik van der Woerd treden toe als algemeen bestuurslid. Daarmee zijn alle stoelen weer bezet en kan het nieuwe seizoen met frisse energie worden begonnen.

Online ALV
Die ging van start tijdens de online algemene ledenvergadering, waarin werd teruggeblikt op de paar evenementen die de JOS-leden nog konden meepakken in dit coronajaar. De nieuwjaarsreceptie bijvoorbeeld, en in september het zeiluitje, waar volop van werd genoten. Ook de financiën passeerden de revue tijdens de ALV. Als gevolg van de coronacrisis hield de JOS geld over. Dat bedrag blijft staan voor het komende jaar waarin er hopelijk (veel) meer mogelijk is. Leden die het zwaar hebben kunnen zich melden bij het bestuur. Zij hoeven dan eenmalig geen lidmaatschap te betalen.

Oud eruit en jong erin
De JOS is blij opnieuw een aantal nieuwe leden toe te kunnen voegen aan het illustere JOS-gezelschap. Dat zijn Harold Kampert, Erik van den Brink, Gert van den Brink en Wendy Bakker. Aan de andere kant zullen Gerson Laanstra, Bob Schouten en Bernhard Karens de vereniging verlaten. Omdat de JOS een leeftijdsgrens hanteert van 45 jaar, gaan zij met JOS-pensioen.

www.josbarneveld.nl