Didi Dorrestijn-Taal is wethouder in Barneveld, met in haar portefeuille onder andere economie, toerisme & recreatie en onderwijs. Drie terreinen waarop corona hard toesloeg: “Als íets mij is opgevallen, is het de wil van alle Barneveldse betrokkenen en bedrijven om hier samen uit te komen. Deze positieve ervaringen nemen we mee naar het post-corona tijdperk.”

In maart 2020 drong de impact van corona direct door tot Didi en haar medebestuurders. Vanaf het eerste uur vormde de burgemeester samen met wethouder Hans van Daalen (onder andere met gezondheid in zijn portefeuille) een stuurgroep. In het begin kwam dit kernteam dagelijks bij elkaar. Didi: “Onze eerste bestuurlijke reflex? Kijken wat er aan de hand is, daarin onze mogelijke rol vaststellen én direct maatregelen treffen voor de korte termijn. Het mooie is dat deze aanpak onmiddellijk portefeuille-overstijgend werkte. We deden het vanaf het allereerste moment 100 procent samen. Ook de gemeenteraad pakte zijn rol daadkrachtig op. Want ook ad-hocmaatregelen moet je uiteraard goed onderbouwen met besluitvorming.”

Communicatie en korte lijnen
In deze alerte crisisaanpak stonden communicatie en korte lijnen met de Barneveldse ondernemers centraal: “Denk aan de oprichting van onze Coronadesk, samen met de Barneveldse Industriële Kring (BIK) en de ondernemersverenigingen. Ook boden we ondernemers direct uitstel aan voor hun gemeentelijke belastingen. We hebben voortdurend bij de BIK en de ondernemersverenigingen gepolst of zij signalen opvingen van ondernemers die de gemeente niet bereikten. De insteek was: luister vooral naar de ondernemers die je niet hoort. Want er zijn ook altijd ondernemers die niet zo gemakkelijk de weg vinden naar de geboden hulp.”

Direct doorverwijzen
Ook de samenwerking met het sociaal domein was cruciaal, benadrukt Didi: “Ondernemers die direct zwaar getroffen werden konden we in één rechte lijn naar allerlei financiële ondersteuning doorverwijzen. Vooral een eerste en belangrijke reddingsboei voor de horeca en het toerisme, twee essentiële economische steunpilaren in onze gemeente.” Uiteraard riepen meer groepen in de gemeente om hulp: “Naast de zo belangrijke ondernemers hebben we ook communicatief snel geschakeld met het onderwijs en het verenigingsleven.” Didi noemt graag de gemeentelijke medewerkers die door thuiswerken ineens in een compleet andere werkwereld werden gekatapulteerd: “Ook zij hebben hun gezinnen. Door de sluiting van het onderwijs kregen zij hun kinderen thuis én moesten ze overschakelen op thuiswerken. Ondanks dit alles hebben zij heel hard gewerkt om ook onze Barneveldse ondernemers zoveel mogelijk bij te staan.”

Nieuwe cadeaukaart...een blijvertje!
Didi is heel enthousiast, en terecht, over een snelle actie in coronatijd die ook ná corona haar bestaansrecht behoudt: “We hebben een cadeaukaart geïntroduceerd. Dit is samen met de lokale ondernemers opgepakt, voorzien van een gemeentelijke startsubsidie. Inmiddels is er voor ruim 118.000 euro aan cadeaukaarten verkocht en een derde van deze kaarten is inmiddels weer ingewisseld. Een succesvol en gezamenlijk initiatief dat we de komende maanden uitbreiden met een belevingskaart. Niet alleen het winkelend publiek profiteert hier dan van, maar ook recreanten en toeristen die bijvoorbeeld met een korting naar een attractie in onze gemeente kunnen. Typisch een corona-initiatief dat na corona een blijvende functie krijgt.”

Didi benadrukt dat de gemeente voor de korte termijn, samen met de ondernemers, blijft kijken waar behoefte aan is en welke rol de gemeente daarin speelt: “Voor de langere termijn overleggen we met de provincie Gelderland, de rijksoverheid, Regio Foodvalley en ook winkelcentra over welke ondersteuning er nodig is en hoe we die kunnen organiseren. Neem winkelcentra: er bestaat kans dat daar lege plekken ontstaan en we overleggen nu al hoe we deze kunnen opvullen. We vinden het belangrijk dat het publiek ook in de toekomst terecht kan in aantrekkelijke winkelcentra. Daar komt bij: door corona zijn veel mensen via internet gaan winkelen. We willen consumenten weer verleiden om de stap te zetten naar de fysieke winkelcentra.”

Persoonlijke ervaringen
Didi reflecteert op haar persoonlijke ervaringen tijdens de coronapandemie: “Sowieso heb ik heel veel contacten gehad met individuele ondernemers, via Teams of telefonisch. Het rechtstreeks leren van wat er speelt bij de Barneveldse bedrijven kreeg een daadwerkelijke impuls. Wat je anders aan een vergadertafel bespreekt, doe je nu snel via Teams, en dat heeft ook weer zijn voordelen. Ondernemers ontmoet je via Teams in hun eigen omgeving en daardoor spreken zij wellicht wat vrijer. Wel miste ik de fysieke bezoeken. En vergeet niet: onze rol als lokale overheid is toch bescheiden. Uiteindelijk waren de ondernemers voor de financiële ondersteuning afhankelijk van de rijksoverheid. We hebben in Barneveld allerlei initiatieven ontplooid, maar het gevoel bleef of we niet nog meer konden doen. De impact van plotseling inkomensverlies bij ondernemers hebben we ons continu scherp voor ogen gehouden.”

Nu tijd voor herstellen en opstarten
Hoewel corona inmiddels luwt, houdt de gemeente nog steeds de vinger aan de pols: “Gelukkig zien we dat veel ondernemers druk zijn met herstellen en opstarten. Ook voor deze fase levert de gemeente graag maatwerk. De weg weer omhoog vinden vullen we graag samen met onze ondernemers in, als dat nodig is. Met allerlei leuke nieuwe initiatieven proberen we dit te ondersteunen, zoals met de cadeaukaart die zoals gezegd een blijvertje wordt.” Voor de lange termijn krijgt de planontwikkeling voor verbeterde dorpscentra van Barneveld en Voorthuizen een hernieuwde impuls: “Die plannen lágen er al, maar krijgen door corona de komende jaren nog meer urgentie.”