"Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen’. Zeker als advocaat weet je hoeveel waarheid deze bekende spreuk bevat. Dit houdt vooral verband met het uitgangspunt in ons procesrecht dat als iemand een recht stelt te hebben, de bewijslast hiervan op hem of haar rust. “Bewijs het maar”, is dan ook een veel gehoord verweer.

Hoe dit bewijs te leveren? Dit kan eventueel door middel van getuigen. Maar als die er al zijn, blijken die zich in de praktijk meer dan eens opmerkelijk weinig te kunnen herinneren.Meer houvast biedt een zogenaamde ‘onderhandse akte’. Het meest bekende voorbeeld hiervan is een door partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst. In de wet is vastgelegd dat een dergelijk document tussen partijen dwingende bewijskracht heeft.

Bewijsproblemen
Wat nu als de aangesproken partij ontkent dat de handtekening op het document van hem afkomstig is? Volgens de wet moet dan de andere partij de echtheid van de handtekening bewijzen. Daar zal dan meestal een schriftdeskundige voor moeten worden ingeschakeld. Deze regel geldt ook als een aangesproken partij wel erkent dat het zijn handtekening is, maar ontkent dat hij deze op dit document heeft geplaatst. ‘Knip- en plakwerk’ dus. Ook dan zal de andere partij de echtheid van de handtekening moeten bewijzen.

Maar als u wordt geconfronteerd met een door u ondertekend document waarin door de andere partij de tekst is gewijzigd? Dan heeft u een probleem omdat in principe u deze vervalsing moet bewijzen.

Tips
Onder het mom “beter voorkomen dan genezen” de volgende tips:
* Check of de door de andere partij geplaatste handtekening overeenstemt met die op officiële documenten, zoals bijvoorbeeld een ID-bewijs.
* Let erop dat alle betrokken partijen op iedere pagina van het document een paraaf plaatsen.
* Indien u een handgeschreven toevoeging in de tekst wilt laten opnemen, voorzie deze van een handtekening van de andere partij.
* Beschik altijd over een origineel ondertekend exemplaar.

Maar zeker als het voor u belangrijke afspraken betreft, is het raadzaam om u bij de vastlegging hiervan te laten bijstaan door een deskundige.

Mr. A. (Aart) Hofman is advocaat bij Wolleswinkel Advocaten in Barneveld. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht en staat met name ondernemers in het mkb bij. 

www.wolleswinkel.nl