BARNEVELD – De BIK gaat samen met de gemeente Barneveld exploitanten interesseren voor de ontwikkeling van een railterminal bij industrieterrein Harselaar, aan de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort.

Aanleiding is een recent onderzoek naar de behoefte en kansen van zo'n faciliteit voor het overslaan van containers en bulkgoederen. Daaruit bleek dat er onder regionale en lokale bedrijven in de transportsector nog altijd grote behoefte is aan zo'n railterminal. De kansen voor een railterminal nemen volgens het onderzoek toe als ook andere diensten worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld het overslaan van trailers, warehousing en het repareren van containers.

De BIK maakt zich al jaren sterk voor de komst van een railterminal bij Barneveld. Zo'n railterminal draagt niet alleen bij aan de de positie van Barneveldse transporteurs en andere bedrijven in de logistieke sector,maar levert bijvoorbeeld ook een bijdrage aan het vestigings- en ondernemingsklimaat en daarmee de groeikansen voor andere Barneveldse bedrijven.

De inspanningen om een railterminal te realiseren in Barneveld zijn een mooi voorbeeld van de meerwaarde van de BIK, die zich inzet voor de collectieve belangen van haar leden en indirect ook alle Barneveldse bedrijven. Door steeds opnieuw aandacht te vragen voor de railterminal, staat het thema opnieuw hoog op de lokale economische agenda.

"Het onderzoek toont aan dat de kansen voor een Railterminal Barneveld meer dan aanwezig zijn. Er is voldoende potentie om met elkaar een volgende stap te zetten", zegt Gijs Eikelenboom, voorzitter van BIK Barneveld. In de zoektocht naar een mogelijke exploitant kijken BIK Barneveld en de gemeente Barneveld zowel naar zelfstandige exploitanten als exploitanten van bestaande railterminals, die mogelijk een extra locatie willen exploiteren.

De BIK roept Barneveldse bedrijven die ondersteunende logistieke diensten, zoals warehousing, leveren op om zich te melden. Zo kan samen gekeken worden welke rol zij mogelijk kunnen spelen in de ontwikkeling van een railterminal bij Barneveld. Die toekomstige terminal wordt onderdeel van de internationaal belangrijke TEN-T Corridor North Sea-Baltic States. Hiermee is de verbinding gegarandeerd naar Midden- en Noord-Europa en Azië. De verwachting is dat de noodzaak van alternatieven voor wegtransport door de toenemende filedruk en de benodigde beperking van de stikstofuitstaat in de toekomst alleen nog maar groter zal worden.

www.bikbarneveld.nl