BARNEVELD – De kans dat Barneveld een eigen railterminal krijgt is weer groter geworden. Mede dankzij inzet van de BIK werden onlangs weer een aantal belangrijke hordes genomen.

Zo is een letter of intent getekend met CargoBeamer. Deze ervaren Duitse speler in intermodaal transport exploiteert al een terminal in onder andere het Franse Calais. Vertegenwoordigers van de BIK bezochten onlangs deze terminal. De BIK en CargoBeamer onderzoeken de verdere samenwerkingsmogelijkheden, met als doel om uiteindelijk een railterminal in Barneveld te realiseren.

Jaarlijks 25.000 ton CO2-besparing
Zo'n railterminal verbindt Barneveld via het spoor met de Rotterdamse haven. Uit onderzoek in opdracht van de BIK blijkt dat er vorig jaar 33.700 teu van Barneveld over de weg naar Rotterdam ging en 18.000 teu de omgekeerde route aflegde. Als dit
transport via het spoor zou plaatsvinden, levert dat een jaarlijkse besparing van 25.000 ton CO2 op, evenveel als de uitstoot van 7.400 personenauto's. Daarmee draagt de railterminal bij aan de Nederlandse klimaatdoelen.

Behoud van strategische concurrentiepositie
Ook met het oog op de toenemende verkeersdruk op de snelwegen is de BIK voorstander van een railterminal. Als goederen straks via het spoor van en naar Barneveld getransporteerd kunnen worden, draagt dat bij aan het behoud van de strategische concurrentiepositie van Barneveld als vestigingsplaats. De terminal biedt daarbij nieuwe kansen, omdat Barneveld op de route Rotterdam-Bad Bentheim ligt. Via deze verbinding loopt veel goederentransport naar landen in Noord- en Oost-Europa. Een terminal in Barneveld kan fungeren als hub op deze route en vormt zo een derde optie naast de  Betuweroute (Rotterdam-Valburg) en de Brabantroute (Rotterdam-Venlo).

Volgens de BIK heeft de railterminal Barneveld bovendien de capaciteit om het meest innovatieve volledig elektrisch aangestuurde concept voor traileroverslag te exploiteren. Dit systeem is geschikt voor kraanbare én niet-kraanbare opleggers, hiermee kan heel vervoerend Nederland bediend worden. Daarmee zou Barneveld een primeur hebben.

Groen licht voor verdere voorbereidingen
Recent werd onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten op het milieu en de vrachtverkeerbewegingen die een railterminal zou losmaken. Daaruit kwamen geen knelpunten naar voren. De Barneveldse gemeenteraad sprak daarom op woensdag 10 november een 'positieve grondhouding' uit ten opzichte van de railterminal en gaf  groen licht om verder te gaan met de voorbereidingen voor een railterminal. De raad zal in een later stadium opnieuw een eventueel plan met een bijbehorende businesscase en samenwerkingsovereenkomst beoordelen.

Barneveldse ondernemers onderschrijven de noodzaak van de railterminal Barneveld. Er is een stuurgroep opgericht met lokale ondernemers die betrokken zijn bij de voorbereidingen. Ook op regionaal vlak zet de BIK zich in voor de komst van een terminal, en met succes; de railterminal Barneveld wordt meegenomen in de Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley.

www.bikbarneveld.nl