BARNEVELD – De gemeente Barneveld is druk bezig met de productie van een document waarin de economische toekomst van Barneveld geschetst wordt. Ondernemersvereniging BIK houdt de vinger aan de pols, praat mee en nodigt alle ondernemers uit dat ook te doen.

Het was niet voor niets dat het bestuur van de BIK in november ruim vertegenwoordigd was bij de netwerkborrel van de gemeente Barneveld. De borrel had vooral een inhoudelijke insteek en was bedoeld om in gesprek te gaan over de Economische Visie waarin de ‘economische lijnen’ worden uitgezet naar de periode 2030-2040. Naast BIKvoorzitter Robert Kwintenberg waren ook de bestuursleden Bert Roordink (met de portefeuille werken en leren) en Ton Uljee (infrastructuur) aanwezig.

De gemeente Barneveld heeft in de afgelopen periode tientallen ondernemers geïnterviewd over de vraag hoe de gemeente zich economisch verder zou moeten ontwikkelen en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Over de uitkomsten van de interviews (een bloemlezing eruit staat in de illustratie hieronder) werd uitgebreid gesproken door de aanwezigen. De gemeente neemt zowel de interviews als de reacties erop mee bij het schrijven van de economische visie die eind dit jaar klaar zou moeten zijn.

Eén van de punten is de positie van de gemeente Barneveld in het regionaal verband Food Valley. Kwintenberg: “We zouden graag zien dat dit in Barneveld nog meer handenen voeten krijgt. Voor veel ondernemers blijven deze regionale verbanden een ‘ver-van-mijn-bedshow’ en daar zouden we graag iets aan willen doen. Er wordt weliswaarveel over gecommuniceerd, maar het is de vraag of nóg meer nieuwsbrieven en persberichten gaan bijdragen aan meer betrokkenheid. 
Daarom trekken we er als BIK aan dat er binnen Food Valley accountmanagers worden aangetrokken die eens in de zoveel tijd contact opnemen met Barneveldse ondernemers om te horen wat hen bezighoudt en wat er nodig is.”

Barneveld maakt een groei door naar straks 80.000 inwoners. Dat vraagt ook om belangrijke keuzes die gemaakt moeten worden in het faciliteren van bedrijven. “Hoe willen we dat onze bedrijvigheid zich ontwikkelt en welke infrastructuur hoort daarbij? Hoe gaan we om met het energietekort dat bedrijven steeds meer parten gaat spelen? Hoe zorgen we dat het bedrijfsleven, de overheid én het onderwijs zo samenwerken dat we ook voor de toekomst genoeg geschikte mensen hebben die het werk kunnen doen? Hoe gaan we om met de huisvesting van arbeidsmigranten? Hoe zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen ook up-to-date blijven. Allemaal vraagstukken waar we ons als BIK heel nadrukkelijk mee bezighouden. Ik moet zeggen dat het contact met de gemeente Barneveld heel positief is en dat we echt het gevoel hebben dat we mee kunnen praten.”