BARNEVELD – Het heikele knooppunt A1/A30, de Oostelijke rondweg of de verkeerssituatie op de Mercuriusweg; bereikbaarheid en een goede infrastructuur zijn essentieel voor het goed functioneren van de lokale en regionale economie. Niet voor niets buigt de BIK zich met regelmaat over grote én kleinere dossiers op dit gebied.

Ton Uljee is als bestuurslid binnen de BIK samen met Wim van Reenen verantwoordelijk voor de portefeuille Infrastructuur. Hij weet als geen ander dat sommige verbetertrajecten soms jaren-, zo niet decennialang in beslag kunnen nemen. Aan de andere kant zijn er ook genoeg kansen voor slagvaardigheid, geeft hij aan. “Neem de Transportweg en Handelsweg-Zuid, waar de rijbanen begrensd werden door hoge banden aan de zijkanten en een hoge middenberm aan de binnenkant. Dat werd door de weggebruikers als zeer onplezierig ervaren. Bovendien kon men geen kant op wanneer een voertuig stilviel. Transportbedrijven klaagden daar veelvuldig over en door dit punt regelmatig aan de orde te brengen bij de gemeente is deze situatie nu naar ieders tevredenheid opgelost.”

Ook de situatie op de Mercuriusweg was verre van ideaal. “Daar reden fietsers en auto’s samen op de rijbanen en dat was bepaald geen veilige situatie op zo'n smalle weg. Met name Wim van Reenen heeft veelvuldig bij de gemeente aangedrongen op een verbetering van deze situatie. Het resultaat is een gecombineerd fiets- en voetpad, volledig gescheiden van de autorijbanen.”

Invloed op besluitvorming
Uit deze en andere praktijksituaties blijkt de kracht van het collectief, vindt Uljee. Regelmatig schuift hij aan tafel bij gesprekspartners als gemeente Barneveld, om zo knelpunten en uitdagingen onder de aandacht te brengen of te houden. En recent nog bracht hij samen met een verkeerskundige van de gemeente en de voorzitter van de OVK een bezoek aan de Wesselseweg/Veluweweg, waar de ‘vrij chaotische’ verkeerssituatie inwoners én ondernemers van Kootwijkerbroek zorgen baart. “Samen met de OVK laten we de stem van ondernemers horen, laten we ons informeren en koppelen dat terug naar onze leden.”

www.bikbarneveld.nl