BARNEVELD - In de omgeving van Barneveld is een overcapaciteit aan hotelkamers. Daarom is terughoudendheid geboden als het gaat om de vestiging van nieuwe hotels.

Dat stelt HOST (Hotel Overleg Samenwerking Toerisme) in een brief aan de Barneveldse gemeenteraad. Host vertegenwoordigt 17 hotels in de regio. Het gaat om enkele kleine zelfstandige hotels, maar ook grotere hotels die bij een keten zijn aangesloten.

Bezettingsgraad

Volgens het samenwerkingsverband heeft de komst van nieuwe hotels in de afgelopen jaren tot een groei van het aantal kamers geleid die veel groter is dan de groei van het aantal bezoekers. ,,Dat leidt ertoe dat in de regio de bezettingsgraad van hotels ver achterblijft bij wat voor een gezonde exploitatie noodzakelijk is (namelijk circa 65%). In 2014 lag het bezettingspercentage in de regio Amersfoort op ca. 45%. Hierdoor staat de prijs van kamers onder grote druk. Ook de gemiddelde prijs is lager dan voor een gezonde exploitatie nodig is. Deze zorgelijke situatie bestaat inmiddels enkele jaren. Naar onze mening is het daarom noodzakelijk om de komende jaren een restrictief beleid te gaan voeren", aldus HOST. 

Marktonderzoek

HOST pleit er concreet voor om de komende jaren bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen of de periodieke herziening van bestaande bestemmingsplannen geen nieuwe locaties te reserveren met de bestemming hotel of congrescentrum. Ook willen de samenwerkende hotels dat bij de mogelijke vestiging van grote hotels of congrescentra (>2.000 m2) voorafgaand een onfhankelijk marktonderzoek wordt uitgevoerd. 

Columbiz Park

In Barneveld zijn plannen om een grootschalig hotel te bouwen op industrieterrein Harselaar. Het zou gaan om een zakenhotel van tien verdiepingen met 110 kamers, 28 vergaderzalen, een restaurant en een brasserie, meldde Lammert Wilbrink Commercieel Vastgoed eerder dit jaar in de Barneveldse Krant

(Foto: artist impression van het hotel dat moet verrijzen op industrieterrein Harselaar. Bron: Lammert Wilbrink Commercieel Vastgoed)