BARNEVELD - Ga je bouwen of verbouwen met je bedrijf? Dan heb je daar vaak een vergunning voor nodig. Omgevingsdienst de Vallei beoordeelt namens de gemeente Barneveld die aanvragen. Directeur Henk-Jan Baakman legt uit wat er achter de schermen gebeurt als jij een aanvraag indient en wat je als ondernemer zelf kan doen om sneller een vergunning te bemachtigen.

De vergunning die je meestal nodig hebt als je gaat bouwen is de omgevingsvergunning. Baakman: “We toetsen een aanvraag ruwweg op twee zaken. Voldoet je plan aan de technische eisen van het Bouwbesluit? En is je plan in lijn met het bestemmingsplan van de gemeente?”

Bestemmingsplan
Normaal gesproken duurt zo’n procedure 8 weken. Vooral de toets op het bestemmingsplan is complex en kost tijd, geeft Baakman aan. We kijken daarbij onder meer naar parkeren en verkeer, maar ook of je plan niet botst met natuur- en milieuwetgeving. Daarvoor schakelen we met verschillende ambtenaren binnen de gemeente. De toets moet bovendien zorgvuldig plaatsvinden, want uiteindelijk willen we allemaal dat de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente van hoog niveau blijft.”

Versnellen
Er zijn een aantal dingen die je als ondernemer zelf kunt doen om het vergunningsproces soepel te laten verlopen. Benut bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een vooroverleg met de omgevingsdienst en zorg dat je aanvraag compleet is. “Ongeveer de helft van de plannen die we toetsen, voldoet niet aan het bestemmingsplan. Die moeten we eigenlijk afwijzen, maar vaker proberen we in overleg met de gemeente en de indiener te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn waardoor we het plan toch kunnen goedkeuren. Maar ook dat kost tijd.”

Een laatste tip? “Focus niet alleen op jouw plan, maar denk ook na over de impact die dat heeft op de omgeving en betrek belanghebbenden in een vroeg stadium. Dat verkleint ook de kans op bezwaren als straks bijvoorbeeld een gewijzigd bestemmingsplan ter inzage ligt.”

Tot slot wijst Baakman erop dat hoogstwaarschijnlijk vanaf 2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingaat. De controle op bouwtechnische eisen verschuift dan naar de markt. Aannemers moeten een onafhankelijke kwaliteitsborger inhuren, voor de start van het werk een risicobeoordeling laten maken en na de bouw een opleverdossier aanleveren. De Omgevingsdienst toetst dan of een aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. “Deze wetswijziging heeft een grote impact op de vergunningsverlening. We zijn van harte bereid om daar toelichting over te geven, bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten van ondernemersverenigingen.”