Je bent samen vol vertrouwen een bedrijf begonnen. Maar nu loopt het al even niet meer lekker. Of je hebt zelfs een stevig conflict met één of meerdere medeaandeelhouders. Wat zijn dan je mogelijkheden?

Conflicten tussen aandeelhouders ontstaan vaak doordat frustraties of problemen niet, nauwelijks of te laat worden besproken. Op het oog gaan ze vaak over hele praktische zaken: de ene aandeelhouder is steeds minder in het bedrijf en meer op de golfbaan te vinden, de andere geeft afgeschreven laptops zonder overleg cadeau aan familieleden. In groeiende bedrijven zie je ook vaak conflicten over de noodzaak om te investeren en te veranderen. Of loopt het mis omdat aandeelhouders gelijkwaardig begonnen zijn, maar na verloop van tijd niet meer evenveel waarde toevoegen aan het bedrijf.

Juridische oplossingen werken vaak niet
Deze conflictoorzaken zijn echter vaak niet het échte probleem. Het zijn symptomen, niet de bron. Ten diepste gaat het om waardering, erkenning en vertrouwen. Is dat er nog? En delen aandeelhouders wel dezelfde overtuigingen, normen en waarden? Dat is ook de reden dat een gang naar de rechtbank vaak niet bevredigend is. Want advocaten en rechters zoeken juridische oplossingen voor problemen die vaak niet juridisch zijn. Bovendien raak je in zo’n traject vaak de regie kwijt, lopen de kosten snel op en eindigt het conflict vaak met een definitieve breuk. Mediation is een veel interessanter alternatief. Je kunt samen zoeken naar bredere oplossingen, zonder dat alles wat je zegt direct juridische consequenties heeft. De kosten zijn doorgaans lager en de kans dat je als aandeelhouders in het bedrijf door kan is groter.

Mediation door een ondernemer
Als geregistreerd Mfn-mediator bemiddel ik regelmatig bij zakelijke geschillen tussen aandeelhouders. Vaak begin ik zo’n traject met individuele gesprekken om het probleem in kaart te brengen. Ook kunnen beide partijen op deze momenten stoom afblazen. Daarna benoemen we de geschilpunten, bespreken we waar we aan gaan werken, welke belangen er spelen en welke opties er zijn. Doordat ik zelf ook ondernemer ben, kan ik desgewenst meedenken over die oplossingen. Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak voor een eerste gesprek.

Ad Jonker is een ondernemende registeraccountant en geregistreerd mediator. Hij is gespecialiseerd in fusies, overnames en bemiddeling bij zakelijke conflicten.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl