ABN AMRO kopte onlangs dat twee op de drie Nederlandse bedrijven nog nooit van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)gehoord heeft. Mocht dit voor u het geval zijn, laat u dan zo snel mogelijk bijpraten door uw adviseur.

Hoewel er al veel geschreven is over het onderwerp CSRD, waag ik gezien het belang ervan ook nog een poging. CSRD is namelijk meer dan een rapportageverplichting; het is een kans voor u! De overkoepelende doelstellingen van de CSRD, zoals transparantie en duurzaamheid, kunnen de concurrentiepositie van het mkb vergroten.Regelgeving en tijdslijnenDe implementatie van de CSRD zal gefaseerd plaatsvinden. Dit jaar moeten beursgenoteerde bedrijven voldoen, gevolgd door grote bedrijven in 2025. Daarna zullen in 2026 kleine beursgenoteerde bedrijven en in 2028 buitenlandse structuren met een bepaalde omvang volgen.

In de huidige implementatierichtlijn is de optie om het bestuursverslag ten kantore te leggen niet langer een mogelijkheid voor ondernemingen die onder de CSRD moeten rapporteren. Dit betekent dat grote ondernemingen hun bestuursverslag openbaar moeten maken, wat bijdraagt aan de transparantie. Naar schatting deponeert meer dan de helft van de ondernemingen het bestuursverslag niet, deze bepaling kan dus zeker grote impact hebben. Het is een kwestie van tijd en dan gaat deze bepaling – al dan niet via de keten – alle ondernemingen raken. Tijdig aan de slag

Ik zie CSRD niet alleen als een verplichting, maar zeker ook als een kans voor het MKB. Het biedt de mogelijkheid om te concurreren op gelijke voet. U opereert wellicht lokaal, bent goed voor de Barneveldse omgeving en werkt in korte ketens. Om aan de omgeving duidelijk te maken wat uw inspanningen zijn, kunt u alvast gestructureerd uw impact in kaart brengen volgens de vrijwillige rapportagestandaard voor niet-genoteerde MKB.

Er komt een handreiking voor een gestandaardiseerd kader voor duurzaamheidsrapportage. Deze kan helpen om alvast aan de slag te gaan met het zichtbaar maken van uw prestaties. Dit is ook alvast een goede voorbereiding voor het geval uw onderneming actief is in een keten met grote bedrijven. Grote bedrijven moeten namelijk rapporteren over de impact van hun producten over de gehele keten (van grondstof tot gebruiker).

Vragen? Die zijn welkom!

Wilco van der Spek | Director Audit
E: wcvanderspek@visser-visser.nl
www.visser-visser.nl