BARNEVELD - De gemeente Barneveld wil dit jaar ondernemers bewuster maken van de risico's van digitale criminaliteit. Er komt onder meer een cybermonitor, waarmee bedrijven kunnen toetsen of ze basismaatregelen voor hun digitale veiligheid op orde hebben. 

Dat meldt burgemeester Jacco van der Tak. Hij maakt zich zorgen over de toename van cybercrime in de gemeente Barneveld. “In de politieregio waar onze gemeente onder valt worden iedere dag 23 inwoners en ondernemers slachtoffer van cybercriminaliteit. Landelijk waren er in 2022 2,2 miljoen Nederlanders slachtoffer van digitale criminaliteit. Dat zijn gemiddeld 6.000 slachtoffers per dag. En dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg.”

Cybercrimeaanvallen met bijvoorbeeld ransomware hebben een grote impact op getroffen bedrijven. Van der Tak: “Je continuïteit kan zelfs in het geding raken. Maar denk ook aan de schade die ontstaat door datalekken. Los daarvan is cybercriminaliteit ondermijnend voor onze samenleving. Daarom is het één van de speerpunten in ons integrale veiligheidsplan 2024-2027, naast de dagelijkse veiligheidszaken die onze prioriteit blijven.”

Veiligheid is van ons samen, benadrukt de burgemeester. Daarin hebben inwoners, ondernemers, gemeente en hulpverleningsdiensten ieder een eigen rol. Wat kan je als bedrijf zelf doen? “Inventariseer je kwetsbaarheden, kies voor veilige instellingen, voer regelmatig updates uit, beperk de toegang en voorkom virussen”, zegt Van der Tak. “Er zijn tal van goede, lokale ICT-bedrijven die je daarbij kunnen assisteren.”

Meldingsbereidheid omhoog
Mocht je toch getroffen worden door cybercriminaliteit? Doe dan aangifte, roept de burgemeester op. “De schaamte moet eraf en de meldingsbereidheid echt omhoog. Hoe meer aangiftes, hoe beter de analyse die de politie kan maken en hoe adequater de aanpak. Om te onderstrepen dat we dit serieus nemen, komt de politie voortaan langs om aangifte op te nemen van cybercriminaliteit. Het is ook goed om te weten dat er binnen de politie tegenwoordig teams zijn die gespecialiseerd zijn in digitale veiligheid.”

Nog dit jaar wil de gemeente Barneveld het thema digitale veiligheid stevig op de kaart zetten door de cybermonitor te lanceren. Waarbij alles valt of staat met de bereidheid van ondernemers om hieraan deel te nemen. Bedrijven die straks zes maanden hun digitale veiligheid op orde hebben, ontvangen een keurmerk.