Op 17 mei 2018 is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders beëdigd door de gemeenteraad van Barneveld. Na de verkiezingen van 20 maart zijn SGP, ChristenUnie, CDA en Pro98 met elkaar in onderhandeling gegaan en zijn zij het eens geworden over het programma dat zij in de periode 2014-2018 willen realiseren.

Voor alle gemeentelijke verantwoordelijkheden liggen er ambities: van sport tot cultuur, van ouderenbeleid tot jongerenbeleid, voor duurzaamheid maar zeker ook op het gebied van economie.
Hieronder vindt u een overzicht van de economische ambities van dit college. Voor het gemak zijn deze in categorieën onderverdeeld:

1. MKB-ondernemers
2. Toerisme, promotie en detailhandel
3. Regionale positie en bereikbaarheid

MKB-ondernemers
Versnelde ontwikkeling van bedrijventerreinen Harselaar-Zuid 1b, Voorthuizen (Verbindingsweg) en Stroe.
Ontwikkeling railterminal samen met bedrijfsleven als onderzoek positief is.
Actieprogramma circulaire economie opzetten, versterkende bedrijvenclusters.
Innovatie, starters en onderlinge samenwerking tussen bedrijven stimuleren.
Doorontwikkeling van het Poultry Expertise Centre als kennis- en innovatiecentrum voor de poultrysector.

Toerisme, promotie en detailhandel
Dorpspromotie ten behoeve van toerisme en recreatie, ondersteunen van evenementen.
Streven naar een toekomstbestendig pluimveemuseum, mogelijk aansluitend op het world food centre in Ede
Extra impuls voor kwaliteit van winkelgebieden in samenwerking met ondernemers, vastgoedpartijen e.d. vi publiek-private investeringen.
Accent op reguliere detailhandel in de winkelcentra.
Versterken aantrekkelijkheid Barneveld centrum door verbetering van de verbinding naar het station, onderzoek naar herinrichting Kapteijnstraat en zichtbaar maken Barneveldse Beek.
Aandacht voor supermarktvoorzieningen met extra aandacht voor de kleinere kernen.

Regionale positie en bereikbaarheid
Aansluiting Barneveld en de onderwijsinstellingen op kennis-as Food Valley (Wageningen- Ede) versterken. Barneveld heeft daarbij een strategische positie in regionale agrifood opgave.
Blijven inzetten met regio en provincie voor een totaaloplossing voor de aansluiting A1-A30.
Daarop volgend verbreding van de A1 tussen Voorthuizen en Apeldoorn.?

Dit zijn de belangrijkste economische punten uit het collegeakkoord. De komende maanden worden deze punten uitgewerkt naar concrete acties en opdrachten voor de gemeentelijke organisatie. ??Mocht u naar aanleiding van de ambities vragen, ideeën of suggesties hebben, mail deze dan naar onze accountmanager economie Frits op de Haar, f.opdehaar@barneveld.nl.

Wij kijken daar met belangstelling naar uit!!

www.ondernemersloketbarneveld.nl