Als ondernemer heeft u er vast ook wel eens mee te maken: een klant die uw factuur niet betaalt. De redenen van niet betalen kunnen divers zijn. Er kan bijvoorbeeld een discussie zijn over de kwaliteit. Of er wordt beweerd dat er geen geld is. In sommige gevallen wordt er zelfs helemaal niets vernomen. Welke mogelijkheden zijn er dan om uw vordering geïncasseerd te krijgen?

Op het moment dat u een vordering uit handen geeft, heeft u natuurlijk zelf al de nodige pogingen ondernomen om de vordering betaald te krijgen. Als advocaat zou ik mij dus moeten kunnen beperken tot het verzenden van één of hooguit twee sommatiebrieven. Als daaruit volgt dat er geen vrijwillige betaling komt, is ieder verder contact naar mijn mening een verspilling van tijd en kosten. Zeker wanneer u geen enkele commerciële relatie meer heeft met deze ‘klant’. Dan ligt de vraag voor welke volgende stap er wordt gezet. Daarin zijn in feite twee routes te bewandelen.

In verreweg de meeste gevallen wordt een incassotraject vervolgd door middel van een procedure bij de rechtbank. In die procedure wordt de rechtbank verzocht om uw klant tot betaling te veroordelen. Op basis van een verkregen vonnis kan er zonodig beslag worden gelegd.

In sommige gevallen lijkt het echter zinvoller om het faillissement van uw klant aan te vragen. Niet zozeer omdat u uw klant per se failliet wilt hebben, maar in de eerste plaats als pressiemiddel. Doel is om uw klant voor de keuze te stellen om te betalen of failliet te gaan. Neemt u van mij aan dat uw klant alles uit de kast zal halen om de vordering alsnog te kunnen voldoen.

Ik zie geregeld dat men bijvoorbeeld geld binnen de familie leent, enkel om een faillissement te voorkomen. Missie geslaagd! U vindt dit misschien een erg verregaand middel, maar hoe onfatsoenlijk is het dat uw facturen niet worden betaald?
Hiermee lijkt de faillissementsaanvraag in veel gevallen een ideaal incassomiddel. Het is zeker niet zo dat een faillissementsprocedure altijd de voorkeur heeft. Per geval dient te worden beoordeeld welk incassomiddel kan worden ingezet om de grootste kans op succes te hebben.

Walter van Dijk is eigenaar van Advocatenkantoor Van Dijk te Barneveld. Hij houdt zich dagelijks bezig met het incasseren van vorderingen. Informatie en advies: 0342-700140 of via wd@advocatenkantoorvandijk.nl

www.advocatenkantoorvandijk.nl

 

vanveen.com