BARNEVELD - De meeste zakelijke dienstverleners in Barneveld hebben de arbo- en veiligheidsrisico’s in hun pand niet goed in kaart. Dit zijn de belangrijkste tekortkomingen volgens Arend Flier van Wincoop Veiligheidstrainingen.

Niet-ergonomische werkplekken
Bij de inrichting van kantoren is uitstraling vaak leidend. Bij de aanschaf van stoelen, bureaus en tafels wordt te weinig nagedacht over ergonomie. Een medewerker van 1.90 meter heeft een andere bureauhoogte nodig dan iemand van 1.70 meter. En barkrukken aan steigerhouten tafels zien er leuk uit, maar zijn niet geschikt om langdurig aan te werken.

Te weinig licht
De Arbowet schrijft werkgevers voor om te zorgen voor goede verlichting op de werkplek. Wat goed is, hangt af van het soort werkplek en de taken van je medewerkers. Daar zijn Europese normen voor. Het belang van goede verlichting wordt vaak onderschat. Te weinig licht op kantoor kan leiden tot hoofdpijn en een verminderde productiviteit. Zo geven spotjes of TL-buizen veel schaduw en een onrustig lichtbeeld. Vervang je die door LED-panelen, dan ontstaat een rustiger lichtbeeld.

Slechte luchtkwaliteit
Een goede installatie zorgt ervoor dat het binnenklimaat in je kantoor gezond blijft. Helaas heeft lang niet elk pand zo’n installatie. Zeker als je met veel mensen in een relatief kleine ruimte werkt, neemt het zuurstofgehalte in de lucht af en het koolmonoxidegehalte toe. Dat kan leiden tot hoofdpijn, slaperigheid en een lagere productiviteit.

Geen BHV’er op de vloer
De Arbowet verplicht je om voorbereid te zijn op calamiteiten. Denk daarbij aan brand, maar ook aan een ongeval of een medewerker die een hartstilstand krijgt. Om in deze situaties adequaat te handelen, moet elke werkgever bedrijfshulpverleners (BHV’ers) opleiden. Doe je dat niet? Dan kan je een boete krijgen die oploopt tot duizenden euro’s. Van Wincoop Veiligheidstrainingen verzorgt elke maand BHV-opleidingen (vanaf 145 euro p.p.) en BHV-herhalingen (vanaf 70 euro p.p.) in Barneveld.

www.bhv-vca-ehbo.nl

Heb je personeel in dienst? Dan moet je als bedrijf een Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) in huis hebben. Bij een arbeidsongeval zal de inspectie als eerste naar dit document vragen. En als een medewerker ziek thuis komt te zitten of arbeidsongeschikt raakt, vergroot het ontbreken van een RI&E je financiële risico’s. Mogelijk keert je verzekeraar bijvoorbeeld niet uit omdat je niet aan je wettelijke verplichtingen hebt voldaan. Wincoop Veiligheidstrainingen ontzorgt zakelijke dienstverleners door een RI&E voor hen op te stellen. Een arbo- en veiligheidsdeskundige inventariseert de risico’s in jouw werkomgeving aan de hand van metingen, observaties en gesprekken met medewerkers. Daarbij wordt rekening gehouden met jouw type bedrijf, de kans dat risico’s optreden en het effect daarvan. De risico-analyse wordt voorzien van een plan van aanpak. Daarin staat welke concrete maatregelen je kunt of moet nemen om risico’s terug te dringen. Het opstellen van een RI&E kent een doorlooptijd van circa 1 maand. Vraag vrijblijvend een offerte aan via (0342) 41 73 71 of info@wincoop-vt.nl.