U kent ze vast (of bent er wellicht zelf één): mensen die het ene na het andere inspirerende managementboek lezen. Ik heb daar respect voor. Hoe enthousiast ik ook begin, vaak lukt het mij niet door te lezen tot het einde. Een uitzondering hierop vormt het boek De kracht van rust van Mirjam van der Vegt.

Dit boek bevat acht tegendraadse lessen over werk en het goede leven. Die twee zaken zijn soms lastig te combineren. Mogelijk komt het u bekend voor, het valt niet altijd mee om als ondernemer of leidinggevende rust te vinden.

Tijdige publicatie van de jaarrekening
De publicatie van de jaarrekening kan ook vaak voor onrust zorgen. Wellicht kan onderstaande iets van die onrust wegnemen. Een uitspraak van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft nadere informatie gegeven over het verschil tussen opmaken en ondertekenen van de jaarrekening. In deze uitspraak wordt gesteld dat het ondertekenen van de jaarrekening niet gelijk is aan het opmaken van de jaarrekening. Tot deze uitspraak heerste het idee dat het ondertekenen van de jaarrekening door zowel bestuurder als aandeelhouder (veelal dezelfde in geval van een directeur-grootaandeelhouder) zowel het opmaken als het vaststellen van de jaarrekening inhield. Als gevolg van die interpretatie was deponering vóór 8 november een vereiste. Met de uitspraak van het gerechtshof moet de jaarrekening weliswaar binnen tien maanden zijn opgemaakt, maar niet per se binnen die termijn zijn ondertekend. De uiterste publicatiedatum wordt twaalf maanden na het verstrijken van het boekjaar.

Onbereikbaar zijn
Misschien geeft deze mogelijkheid u de rust eens wat vaker onbereikbaar te zijn. Eén van de lessen in het boek van Van der Vegt houdt mij nog steeds bezig, namelijk: “Wees onbereikbaar om beschikbaar te zijn”. Beschikbaarheid is volgens de Deense filosoof Kierkegaard onverdeeld één ding willen. Dit heeft als consequentie dat je voor andere zaken niet beschikbaar bent. Beschikbaarheid valt te oefenen, maar vereist ook elke dag een nieuwe keuze, waarvoor of voor wie wil je beschikbaar zijn?

Is onbereikbaar zijn onbereikbaar?
Eisenhower, tijdens de Tweede Wereldoorlog opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa, nam ondanks zijn grote verantwoordelijk-heid regelmatig een time-out. Op die manier bleef zijn geest helder. Om beschikbaar te kunnen zijn, was onbereikbaarheid voor hem noodzakelijk. Daarom maakte hij onbereikbaar zijn bereikbaar. Geldt dat ook voor u? Ik wens u veel rust toe!

Wilco van der Spek, Director Audit & Assurance
Mail: wcvanderspek@visser-visser.nl.

www.visser-visser.nl