BARNEVELD – Wat zoeken start-ups in een samenwerking met Barneveld Tomorrow? Het afgelopen half jaar onderzochten twee studenten Bedrijfskunde van de CHE hoe Barneveld Tomorrow samen met samenwerkingspartner Rabobank Gelderse-Vallei deze doelgroep nog beter kan bereiken en faciliteren.

Barneveld Tomorrow is een initiatief van Barneveldse ondernemers om hoogopgeleide jongeren te behouden voor het lokale bedrijfsleven. Zeker voor beginnende ondernemers is de stichting een waardevol partner vanwege het netwerk van circa 6.000 bedrijven. Niet alleen op het gebied van verbinding, maar ook qua deskundige ondersteuning. Zo kunnen start-ups onder meer hulp krijgen bij financiering, marketing, het opstellen van een bedrijfsplan en bieden we zelfs kantoorruimte. De mogelijkheden zijn legio, toch weet nog niet iedere start-up Barneveld Tomorrow te vinden.

Anton Heintjes en Marieke Bunt, derdejaarsstudenten Bedrijfskunde aan de Christelijke Hogeschool Ede, startten in opdracht van de Rabobank met een onderzoek naar de positionering van Barneveld Tomorrow onder deze doelgroep. “Hieruit bleek onder meer dat start-ups een grote behoefte hebben aan kennis", vertellen zij. “Hun eigen product kennen de startende ondernemers door en door, maar datzelfde geldt niet voor alle randzaken van het hebben van een bedrijf, zoals de boekhouding of financiering. Dat zijn precies de punten waarop partijen als Barneveld Tomorrow en samenwerkingspartner Rabobank ondersteuning kunnen bieden. Denk aan laagdrempelige inloop- of sparringsmomenten met ervaren ondernemers of een coachingstraject door een mkb-adviseur van de Rabobank. Maar ook het bieden van kansen door een introductie bij lokale bedrijven uit het netwerk van één van beide partijen. De samenwerking met de Rabobank geeft Barneveld Tomorrow een grote meerwaarde, die start-ups enorm vooruit kunnen helpen.”

Inmiddels hebben de twee studenten het onderzoek afgerond en hun aanbevelingen gedaan aan beide partijen. “Het is belangrijk om studenten en start-ups vroeg te bereiken. Via socialmediacampagnes, maar ook via de hogescholen. Studenten zijn al één van hun doelgroepen, maar studenten zijn tegelijk ook de ondernemers en dus de start-ups van de toekomst.”

www.barneveldtomorrow.nl