Op 21 maart mogen we naar de stembus. Heb je als ondernemer geen zin om alle verkiezingsprogramma's door te worstelen? Business in Barneveld zet de economische highlights uit de verkiezingsprogramma's voor je op een rij. 

 Laten we voorop stellen. Alle partijen die meedoen aan de verkiezingen hebben het beste voor met de economie. Ze strooien scheutig met complimenten aan u als ondernemer. U bent een banenmotor (VVD), dan wel het trekpaard (Lokaal Belang) of de ruggengraat (SGP) van de economie. Wordt geroemd om uw ondernemersgeest en arbeidsethos (CU). Dat is fijn om te weten als u binnenkort een van de raadsleden tegen het lijf loopt. Maar voor complimenten koopt u natuurlijk niets. Wat gaan de politieke partijen voor u doen in de komende vier jaar? 

VVD (verkiezingsprogramma)
Van de VVD - met zittend economisch wethouder Gerard van den Hengel - verwacht u natuurlijk een stevige economische paragraaf. Maar die is er niet. Niet gevreesd, de economische speerpunten zijn door het hele programma verwerkt. De rode draad is overigens onmiskenbaar: minder regels, minder regels, minder regels. “Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is en het effect van deze regel te volgen”, schrijft de partij.
Ondernemers moeten sneller een vergunning krijgen, bestaande vergunningen moeten makkelijker en vaker verlengd worden. Er moeten zo min mogelijk beperkingen opgelegd worden aan ondernemers. En dat in nog een aantal varianten. Concrete plannen zijn er ook. De VVD wil een samen met o.a. winkeliers en vastgoedeigenaren een nieuwe detailhandelsvisie opstellen voor het centrum van Voorthuizen. De partij wil nieuwe bedrijventerreinen bij Voorthuizen en Stroe en uitbreiding van Harselaar-Zuid. En daar moeten ondernemers dan weer de ruimte krijgen. Weg met gedetailleerde beeld- en kwaliteitsplannen, stelt de VVD, dat met kandidaten als Robbert de Veen en lijstduwers als Ton Uljee, Jan van Iwaarden en Adriaan Guldie in ieder geval stevig in het ondernemersnetwerk zit.

CDA (verkiezingsprogramma)
Het CDA zet in op een 'eerlijke economie'. Die eerlijkheid zit hem vooral in de balans. Economische groei waar iedereen van mee profiteert, met oog voor natuur, milieu en leefbaarheid. Die duurzaamheid is belangrijk voor het CDA. Zo wil de partij dat de gemeente in haar aanbestedingsbeleid het gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame energie opneemt. En bij de bouw van nieuwe panden moet al rekening worden gehouden met het feit dat ze ooit omgevormd of weer afgebroken kunnen worden. Tegelijkertijd pleit het CDA voor meer vrijheid voor ondernemers. Minder of flexibeler regels, meer ruimte voor experimenten. Bijvoorbeeld in winkelcentra. Als het aan het CDA ligt wordt branchevervaging en branchevermenging toegestaan en komen er in leegstaande panden tijdelijke restaurants, pop-up stores of start-ups. Die experimenteerruimte stopt overigens op zaterdag om 23.59 uur. De partij betoogt uitgebreid waarom een koopzondag geen goed idee is. Naast de bekende principiële argumenten stelt het CDA dat de zondagsopening de concurrentiepositie van kleine ondernemers schaadt en een eenzijdig winkelaanbod van grote winkelketens in de hand werkt.

ChristenUnie (verkiezingsprogramma)
Het CDA krijgt aan de linkerkant concurrentie van die andere christelijke partij: de ChristenUnie. De partij komt met een lijvige visie op de economische toekomst van Barneveld. Daarin een aantal duidelijke speer- en agendapunten. Zo moeten er op beperkte schaal industrieterreinen bijkomen bij onder meer Stroe en Kootwijkerbroek en betaalbare bedrijfs- en kantoorruimte voor nieuwe ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen. Verder wil de partij van lijsttrekker Lucas Scheijgrond dat Barneveld via city en online marketing meer mensen naar Barneveld trekken. Winkelcentra moeten groener en levendiger worden, waarbij Voorthuizen specifiek genoemd wordt. ChristenUnie pleit concreet voor een duidelijke loop tussen Di Luca en de Daltons. Dat shoppende publiek kan overigens zondag lekker thuisblijven, want ook de ChristenUnie ziet niets in de zondagsopenstelling van winkels zoals in omliggende gemeenten Nijkerk of Ede.

SGP (verkiezingsprogramma)
De mannenbroeders van de SGP zien u ook liever niet de deuren openen op zondag, waardoor de kans klein lijkt dat er de komende jaren geshopt kan worden na de kerkgang in Barneveld en omstreken. Nieuwe winkelpanden komen er als het aan de SGP ligt niet bij en zeker niet buiten het centrum, zodat de leegstand beperkt blijft. Wat wil de partij wel? Nou, onder meer nieuw beleid om kantoorleegstand tegen te gaan, bijvoorbeeld door ze om te bouwen tot woningen. De SGP wil verder zo snel mogelijk Harselaar-Oost revitaliseren. De partij is verder voor uitbreiding van bedrijventerreinen in onder meer Barneveld (Harselaar-Zuid), Kootwijkerbroek, Voorthuizen en Stroe. Door regionaal samenhangend beleid wil de SGP toekomstgerichte en innovatieve bedrijven lokken, die als het even kan volgens circulaire principes ondernemen en bouwen. Zelf moet de gemeente ook circulair gaan inkopen en aanbesteden, aldus de partij. Opvallend is het standpunt op het gebied van infrastructuur. Net als alle andere partijen wil de SGP dat knooppunt A1/A30 wordt verbeterd, maar ze gaat nog een stapje verder. Barneveld moet ook lobbyen voor verbreding van de A1 tot aan Apeldoorn.

PRO'98 (verkiezingsprogramma)
De lokalen van Pro ‘98 komen met een economische paragraaf op hoofdlijnen. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan beter, starters moeten verleid worden om binnen de gemeentegrenzen aan het werk te gaan of hun bedrijf te starten. Er is aandacht voor samenwerking, waarbij Pro ‘98 de verbinding wil tussen de ‘denkers’ uit de regio Amersfoort en FoodValley en de ‘doeners’ in Barneveld. Nieuwe bedrijven moeten zoveel mogelijk een plek vinden op bestaande bedrijventerreinen, waarbij Pro’98 het belangrijk vindt dat er flexplekken voor zzp’ers komen. Als het gaat om uitbreiding van bedrijvigheid zoeken de lokalen naar de balans tussen duurzaamheid en economische ontwikkeling. Bedrijventerreinen bij kleine kernen? Ok, maar alleen als er lokale behoefte is, het niet ten koste van de leefbaarheid gaat en zeker geen milieubelastende bedrijven. Pro ‘98 ziet bovendien een rol voor bedrijven als het gaat om het realiseren van ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente gaat als het aan de partij ligt achterblijvers stimuleren om restwarmte te benutten of zonnepanelen te plaatsen. Er zijn ook dingen waar Pro’98 duidelijk tegen is. De railterminal bijvoorbeeld. De partij vreest dat zo’n terminal weinig werkgelegenheid creëert en zorgt voor extra verkeersdrukte. Ook als het gaat om detailhandel buiten winkelcentra is Pro’98 terughoudend.

Lokaal Belang (verkiezingsprogramma)
Daarin vindt Pro'98 een medestander in Lokaal Belang, de nieuwe lokale partij van Mijntje Pluimers (ex-VVD). Ook zij is tegen de railterminal en ziet liever geen outletcenters rond Barneveld verrijzen. Als het gaat om nieuwe bedrijvigheid leunt de partij weer meer richting het perspectief van de VVD. Pluimers en consorten willen dat de gemeente op zoek gaat naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Verder moeten er bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp'ers en starters komen in elk dorp en wil Lokaal Belang dat er binnen vier jaar glasvezel ligt in het volledige buitengebied. De partij wijdt drie alinea's aan kansen voor horecaondernemers. Die moeten meer ruimte krijgen om evenementen te organiseren. De kroegen moeten onder geen beding eerder dicht, horecatoerisme naar bijvoorbeeld Ede of Amersfoort moet voorkomen worden. De lijst van Pluimers bevat een aantal ondernemers.

Burger Initiatief 
De derde lokale partij die dingt naar de gunst van de kiezer is Burger Initiatief. De partij werkt nog hard aan haar programma, maar lijsttrekker Judith van den Wildenberg wil alvast een tipje van de sluier oplichten. Als Burger Initiatief straks de wethouder Economische Zaken mag leveren, zou Van den Wildenberg als eerste een gesprek aanknopen met ondernemers over het aanbestedingsbeleid. “In de afgelopen periode is er zo’n gesprek geweest, maar ik hoorde de gemeente en ondernemers twee verschillende talen spreken. Nog te vaak horen wij: waarom hebben de ambtenaren zo’n hekel aan Barneveldse ondernemers? Dat hebben ze volgens mij niet, maar om elkaar echt te vinden en te versterken, valt blijkbaar niet mee. Terwijl onze eigen ondernemers wel zorgen voor de werkgelegenheid.” Burger Initiatief wil verder een ‘droomvisie’ ontwikkelen voor de toekomst van de detailhandel in de gemeente Barneveld. Daarbij zet de partij het liefst een ferme stip op de horizon. Hoe shoppen we in 2050? En wat betekent dat voor de rol van de gemeente? Als het aan Burger Initiatief ligt wordt daar straks in het gemeentehuis over nagedacht. “Ook hier onder het motto: ‘elkaar versterken’. Dat kun je ook letterlijk opvatten, want ik verwacht dat binnen enkele jaren ‘blurring’, dat is het vermengen van assortimenten en aanbod, een feit zal zijn. Dan moeten wij niet star regels blijven toepassen. Tot slot breng ik graag Regio Food Valley onder de aandacht, en de gebiedscoöperatie, dé instrumenten om elkaar ook in de regio te versterken.”