Het bedrijfspand is voor veel bedrijven een voorwaarde voor de continuïteit van de onderneming. We komen uit een periode waarin mensen zoveel mogelijk thuiswerkten, maar voor veel bedrijven is dat geen optie. In het bedrijfspand, daar gebeurt het.

Daarom verzekert u uw pand tegen schade. Maar, voor welk bedrag? Univé helpt ondernemers graag om schade te voorkomen of beperken. Ondanks dat u uw pand goed tegen de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand en bijbehorende bedrijfsschade kunt verzekeren, zit niemand op zo’n impactvolle gebeurtenis te wachten. Doet het onheil zich toch voor, dan wilt u vooral dat het goed geregeld is. Toch?

Herbouwwaarde

Neem bijvoorbeeld de herbouwwaarde. Dat is het bedrag dat nodig is om uw pand na een schade te kunnen herbouwen. Kiest u voor een te hoog bedrag, dan betaalt u teveel premie. Maar wordt het bedrag te laag ingeschat, dan leidt dat mogelijk tot teleurstellingen op het moment dat er écht toe doet: na een schade. Het bedrag dat u uitgekeerd krijgt is dan mogelijk te laag. Om u te helpen het juiste bedrag te bepalen, biedt Univé een kosteloze waardebepaling door een bouwkundige aan.

De kleine lettertjes

Op de polis van een gebouwenverzekering staan vaak clausules, ofwel “kleine lettertjes”. Zoals gezegd helpt Univé ondernemers graag leed te voorkomen en schade te beperken. Daarom stellen we preventie-eisen, die zijn vastgelegd in clausules. Als bij schade blijkt dat niet aan die vereisten is voldaan, kan dat leiden tot geen of slechts een beperkte vergoeding van uw schade. Houd daarom goed rekening met de preventie-eisen van uw verzekeraar.

Onderhoud op uw verzekering

Is de herbouwwaarde van uw pand vastgesteld door een bouwkundige en heeft u aan alle preventie-eisen van uw verzekeraar voldaan? Heel goed. Uw pand is dan op dit moment goed verzekerd. Maar na een tijdje kan de situatie weer anders zijn, bijvoorbeeld doordat bouwkosten stijgen of doordat er nieuwe manieren zijn om schade te voorkomen. Of misschien verandert er wel iets in uw bedrijfsvoering en daarmee in de bestemming of het gebruik van uw pand. Op die momenten adviseer ik u graag om uw polis weer goed aan te laten sluiten op uw doelen, verwachtingen en behoeften. Zodat wij er ook bij schade naar volle tevredenheid voor u kunnen zijn en u door kunt met uw bedrijf.

Terje van Velze is verzekeringsadviseur Buitendienst Bedrijven bij Univé.
Telefoon: 06 22 38 48 20 | e-mail: t.vanvelze@unive.nl

www.unive.nl