Met de ondertekening van een aangifte verklaart u uw aangifte met de bijlagen duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Heeft u zich weleens gerealiseerd wat dat allemaal betekent? U verklaart met uw handtekening namelijk nogal wat.

De wet is echter vaak juist niet zo duidelijk en stellig. Tegelijk wordt u geacht deze wet te kennen, zoals we dan zeggen. Wanneer we iets verder kijken, komt naar voren dat de fiscale wetgever oorspronkelijk vond dat u de aangifte niet alleen duidelijk, stellig en zonder voor-behoud, maar ook ‘naar waarheid’ moest invullen. De laatste passage is uiteindelijk verdwenen, waarschijnlijk vanwege het grote ‘open deur’ gehalte.

Wel zijn diverse strafbepalingen in de wet opgenomen. Wanneer u een aangifte niet of niet juist invult, kunt u een forse financiële douw krijgen. Maakt u het helemaal te bont, dan kunt u zelfs in het fiscale strafrecht aanbelanden. Het is dus belangrijk de grenzen te kennen. Weet u waar de piketpalen staan? Wat is nu eigenlijk de fiscale waarheid, is die er in alle gevallen eigenlijk wel? De stapels met rechtelijke uitspraken die elke week weer verschijnen geven, lijkt me, het antwoord op deze vraag.

Wanneer krijgt u nu straf voor een foutieve aangifte en wanneer niet? Denk beslist niet te licht over deze laatste vraag. Zelfs de ongrijpbare Al Capone werd per slot van rekening uiteindelijk op een valse belastingaangifte veroordeeld.

Onder fiscale waarheid verstaan we in ieder geval ‘pleitbaar’. Bij een zogenaamd pleitbaar standpunt, blijft u weg uit de boetesfeer. U kunt wel door de Belastingdienst, of uiteindelijk een rechter, in het ongelijk worden gesteld, maar van een financiële tik op de vingers kan dan geen sprake zijn.

Pleitbaar betekent trouwens dat u ‘kon en mocht menen dat uw standpunt in de aangifte juist was’. U mocht dat menen als er voldoende sterke argument-en zijn voor uw standpunt. De enkele opmerking van ome Kees aan de borreltafel dat hij het ‘ook al jaren zo doet’, kan dan weliswaar een waarheid als een koe zijn, maar deze waarheid kan ver beneden de door u benodigde fiscale waarheid liggen.

Gerbrand van Elten | Senior Belastingadviseur
T 0342-47 34 44 | E gvelten@schuiteman.com

www.schuiteman.com