BARNEVELD - FoodValley werkt aan een strategische agenda voor de periode 2026 tot 2030. Vanuit Barneveld wordt volop meegedacht, waarbij economie een belangrijk aandachtspunt is.

De strategische agenda schetst de speerpunten van overheid, onderwijs en ondernemers voor de regio. Wat willen ze de komende jaren samen bereiken en wat is daarvoor nodig? De agenda geeft niet alleen richting, maar speelt ook een belangrijke rol in de lobby richting bijvoorbeeld de provincie en het binnenhalen van geld voor regionale plannen.

“Samenwerking is cruciaal om als regio tot de internationale top op het gebied van food te blijven behoren”, zegt wethouder Wim Oosterwijk. “En ook al is onze landbouwsector in transitie, wat ons betreft blijft food het fundament van de regio. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk dat er ruimte is en blijft voor andere sterke sectoren, zoals de bouw en de industrie.”

Focus op kerntaken
In de afgelopen periode haalde de regio input op bij gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. In dat kader sprak het college van b&w met de gemeenteraad over wat Barneveld wil meegeven aan de commissie die de strategische agenda opstelt. Deze commissie wordt sinds kort voorgezeten door burgemeester Jacco van der Tak.

Als het aan Oosterwijk ligt, wordt in de nieuwe strategische agenda verder goed nagedacht over de vraag: wat doet de regio en welke taken horen bij de gemeenten? Focus is daarbij het kernwoord. “Verder zouden we graag een wat sterker accent op economie zien, want ondernemerschap uit het mkb is hard nodig voor veel van de opgaven waar we voor staan.”

In de afgelopen jaren kreeg FoodValley er bijvoorbeeld een grote woningbouwopgave bij. Tot en met 2040 moeten er 40.000 huizen bijkomen in de regio. Dat heeft impact op tal van andere gebieden: van bereikbaarheid tot voorzieningen en werkgelegenheid. Andere grote opgaven waar de regio zich mee bezighoudt, zijn onder meer de energietransitie, een veerkrachtige arbeidsmarkt en de toekomst van het landelijk gebied.