BARNEVELD - Bedrijventerrein De Briellaerd in Barneveld krijgt waarschijnlijk een laatste uitbreiding. Plan is om 3.000 m2 aan kleinschalige kavels te ontwikkelen aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein.

De kavels komen op het laatste vrije stukje grond van De Briellaerd-Noord en achter de bestaande bebouwing aan de Achterveldseweg. De nieuwe kavels zijn bedoeld voor lokale ondernemers en zijn straks bereikbaar via de Anthonie Fokkerstraat.

Op het bestaande bedrijventerrein komen kavels voor wat grotere bedrijven, tot milieucategorie 3.2 Dat biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld een metaalproductiebedrijf, garage of transporteur. Achter de woningen aan de Achterveldseweg verrijzen kleinschaligere bedrijfspanden tot milieucategorie 2.

De grond is grotendeels in eigendom van de gemeente. Om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Dan kan er nog bezwaar gemaakt worden tegen de uitbreiding. Ook moet de gemeenteraad nog haar zegen geven aan het plan.

Op De Briellaerd zijn veel zakelijke dienstverleners gevestigd. Het bedrijventerrein werd in de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkeld en kreeg in 2011 een uitbreiding met De Briellaerd-Noord. Door de crisis verliep de verkoop van kavels aanvankelijk stroef, maar inmiddels is het bedrijventerrein zo goed als vol.

De uitbreiding die nu op stapel staat is een van de laatste mogelijkheden voor Barneveldse ondernemers om nieuw te bouwen in eigen dorp. Daarna zullen ze moeten uitwijken naar bijvoorbeeld Harselaar-Zuid.