Een familielening is momenteel best ‘hot’. Door de lage rente en de druk op de woningmarkt lenen veel ouders geld aan hun kinderen voor een woning. Er ontstaat dan een win-winsituatie. De ouders krijgen een hoger rendement op hun spaargeld en de kinderen krijgen makkelijker toegang tot aanschaf van een eigen woning. Er zijn echter wel aandachtspunten. 

Zakelijk rente
Bij een familielening is bijvoorbeeld de hoogte van de rente belangrijk. Die rente moet namelijk zakelijk zijn. In een geval dat pas voor de fiscale rechter kwam, werd bij een familielening met een rente van 9% gerekend. De rente werd in deze zaak door de rechter uiteindelijk vastgesteld op 4,5%. Met 'slechts' een correctie van de fiscale renteaftrek komt men trouwens nog goed weg. Een onzakelijke rentevergoeding kan namelijk ook een schenking inhouden.

Box 1 en 3
Voor de kinderen is het in de regel van belang dat bij een familielening voor de eigen woning de rente kan worden afgetrokken. Een van de voorwaarden voor een eigen woninglening is daarbij dat deze lening minimaal annuïtair of lineair in 30 jaar wordt afgelost. Wanneer die aflossing niet of niet goed plaatsvindt (u gunt uw kinderen immers een voordeeltje), valt de lening in box 3 in plaats van
box 1 en is de rente niet aftrekbaar. En dat is wellicht nèt niet wat u wilde bereiken.

En over box 3 gesproken. Deze box staat al jaren in het middelpunt van de belangstelling (lees: discussie). Dit omdat de verschuldigde belasting in deze box wordt berekend over een bepaald vastgesteld rendement. Punt is dat dit resultaat door de lage rentestand de afgelopen jaren niet wordt gehaald. Er is inmiddels over diverse alternatieven voor een beter systeem in box 3 nagedacht. Een definitief voorstel is er echter nog niet. De vraag hoe een familielening straks in box 3 behandeld gaat worden, blijft daarom nog open. Goed om dat in het achterhoofd te houden bij de vormgeving van de lening.

Een familielening is een interessante manier om uw kinderen een steun in de rug te geven en zelf ook meer rendement te genereren. Let wel op dat u in deze win-win niet alsnog verliest.

Bram Faber
Fiscaal vennoot
Schuiteman Accountants & Adviseurs
T 0342-41 12 00  |  E bfaber@schuiteman.com

www.schuiteman.com