Run je samen met familieleden een bedrijf? Dan is het zaak om goede afspraken te maken. Dat gebeurt steeds vaker in een familiestatuut. 

Wat is een familiestatuut?
Een familiestatuut kun je zien als een spoorboekje voor familiebedrijven. Het omschrijft de identiteit van de onderneming en bevat heldere afspraken over hoe je als familie samen het bedrijf runt. Steeds meer bedrijven in het MKB hebben een familiestatuut.

Waarom maak je het?
Binnen een familiebedrijf is er doorgaans sprake van ongelijke posities. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin meerdere generaties actief zijn in het bedrijf of waarin één van de kinderen fungeert als bestuurder en de rest in loondienst is. Daarbij kun je verschillend denken over belangrijke keuzes. Jij wilt bijvoorbeeld investeren, maar je broers hebben daar een andere visie op. Als het aan jou ligt is 45 uur werken in de week meer dan genoeg, maar pa is gewend om dag en nacht op kantoor te zijn. Zulke verschillen kunnen gemakkelijk de groei van je bedrijf remmen, leiden tot conflicten of het rendement drukken. Het maken van zo'n statuut past bovendien in de trend van maatschappelijk denken en het toenemende belang van good governance.

Wat zet je in het statuut?
In ieder geval de missie, visie en strategie van het bedrijf. Verder ga je in op eigendomsverhoudingen. Mogen aangetrouwde partners bijvoorbeeld meedoen in het bedrijf? Wat als één van de familieleden gaat scheiden? Ook leg je vast wie welke rol en zeggenschap heeft en wat je daarin van elkaar mag verwachten. Gaat het bedrijfsbelang bijvoorbeeld boven het familiebelang of niet?

Welke positie heeft een familiestatuut?
Dat bepaal je met elkaar. Je kunt ervoor kiezen om het bindend te verklaren, maar ook om het als leidraad te hanteren. Eventueel kun je ervoor kiezen om het statuut te integreren met de aandeelhoudersovereenkomst.

Hoe kom je tot een familiestatuut?
Een familiestatuut kun je het beste maken onder leiding van een externe gespreksleider. Iemand die de familiecultuur begrijpt, snapt waar gevoeligheden liggen, gestructureerd de juiste vragen stelt en zorgt dat iedereen gehoord wordt.

Ad Jonker is een registeraccountant die zich gespecialiseerd heeft in fusies, overnames en business mediation.

www.fuziesenruzies.nl
www.jonkerfieret.nl