Vaak bepalen ouders bij grotere schenkingen dat alleen aan het ‘eigen’ kind wordt geschonken. Bijvoorbeeld door het opnemen van een zogenoemde uitsluitingsclausule. 

Deze bepaalt dat de schenking/erfenis – ongeacht het huwelijksgoederenregime van het kind – privévermogen wordt van het ‘eigen’ kind. Door ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht valt sinds 2018 persoonlijk of gezamenlijk vermogen (bij samenwonen) dat al bestond vóór het aangaan van het huwelijk niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap.Insluitingsclausule opnemen.

Ook schenkingen en erfenissen vallen sinds 1 januari 2018 niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap. Indien dit niet is gewenst, dienen huwelijkse voorwaarden te worden opgesteld. Weet je als ouders niet wat kinderen hierover hebben vastgelegd, dan kan het slim zijn om een insluitingsclausule op te nemen in een schenkingsakte of testament.

Hiermee bepaalt de schenker/erflater dat als het huwelijk/geregistreerd partnerschap van een kind eindigt door overlijden van het kind, de schenking/erfenis in de huwelijksgemeenschap van het kind valt. Het gevolg hiervan is dat bij het overlijden van het eigen kind ‘slechts’ de helft van de schenking/nalatenschap van ouders vererft. Een insluitingsclausule is overigens geen dwingend recht. Echtgenoten kunnen een door ouders opgelegde insluitingsclausule via huwelijkse voorwaarden ‘buiten werking’ stellen. Vereenvoudigd rekenvoorbeeld Indien een na 1 januari 2018 gehuwd kind via schenking of erfenis € 500.000 heeft ontvangen van de ouders en het kind komt vervolgens te overlijden, dan valt deze schenking/erfenis volledig in de nalatenschap van het kind zelf. Door het opnemen van een insluitingsclausule valt ‘slechts’ € 250.000 in de nalatenschap van het kind. Bij een tarief van 20% kan tot maximaal € 50.000 aan erfbelasting worden bespaard.

Kortom: bent u voornemens om grote schenkingen te gaan doen, check dan of het nodig is om ook een insluitingsclausule op te nemen!

Han Brandsen, Director Tax ,Visser & Visser
Mail: jfbrandsen@visser-visser.nl of 06-22352142.