Een brandblusser die niet alleen zeer effectief werkt, maar bovendien 100 procent circulair, milieuvriendelijk en PFAS-vrij is. Dat klinkt als de Tesla onder de blusapparaten en dat komt er inderdaad aardig bij in de buurt, vertelt Jan Hazeleger van Fire Prevent.

De blusser met de naam ASAPs kan alle branden blussen, maar is speciaal ontwikkeld voor het PFAS-vrij blussen van oplaadbare batterijen, die bijvoorbeeld in laptops en andere elektronica worden gebruikt. En dat is geen overbodige luxe, vertelt Jan, want bijna de helft van alle lithium-ion batterijbranden ontstaat tijdens het opladen. “En dat terwijl met een standaard blusmiddel zo’n brand niet is te blussen.”

Geslaagd voor de test
De 9 liter-uitvoering in de webshop van Fire Prevent behaalde met glans de NTA 8133-certificering van KIWA. “Dit is de moeilijkste test om aan te tonen dat de blusser in staat is om de voortgang van een brandende lithium-ion batterij te stoppen. De ASAPs brandblussers hebben hun succes te danken aan het innovatieve brandblusmiddel Hydrogel, dat dikker en stroperiger wordt naarmate de temperatuur toeneemt. Het aanwezige water in de gel kan hiermee de brandhaard effectief en op de juiste plaats koelen en blijft zelfs op verticale delen en plafonds kleven.”

De komende jaren mogen de ‘oude’ schuimblussers nog worden gebruikt,  maar verwacht wordt dat de nieuwe generatie duurzame brandblussers vanaf 2028 verplicht gesteld wordt. Niet alleen vanwege de optimale bluskracht, maar ook omdat ze veel schoner zijn, want de circulaire blusstof levert geen chemisch afval op zoals brandblussers op basis van schuim, CO2 of poeder. Schuimblussers moeten elke vijf jaar uitgebreid onderhoud hebben.“Zijn jouw exemplaren daar bijvoorbeeld over twee of drie jaar aan toe, dan is het verstandig om deze per 2028 verplichte nieuwe blussers aan te schaffen”, tipt Jan. In de webshop zijn de 6 en 9 liter-variant te vinden, er komen ook varianten van 2, 25 en 50 liter.

Verplichte RI&E
In het verlengde hiervan is het opstellen van een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) cruciaal, geeft Jan aan. “Want een ondernemer weet misschien waar je op moet letten op de werkvloer, maar een nieuwe werknemer vaak niet. Als zo iemand arbeidsongeschikt raakt en jij kan geen RI&E op tafel leggen, moet je jarenlang betalen. Grote bedrijven hebben meestal wel een RI&I gedaan, maar veel ondernemers in het mkb weten niet dat dat verplicht is zodra je werknemers in dienst hebt.”

TrainingenHeeft jouw bedrijf meer dan 25 mensen in dienst? Dan ben je verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen, die aanspreekpunt is voor collega's met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer, collega's ondersteunt bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en hen zo nodig voorlichting en instructies geeft. In de moderne accommodatie van Fire Prevent in Kootwijkerbroek worden regelmatig trainingen gegeven aan preventiemedewerkers. Bovendien denken de veiligheidsspecialisten graag met grote en kleine ondernemingen mee over het veilig maken én houden van hun werkomgeving.

www.fireprevent.nl
www.firesafetyshop.nl