BARNEVELD - In de media wordt het tekort aan woningen in dit land veelvuldig benadrukt, maar we moeten oppassen dat daardoor de aandacht voor bedrijfsruimte wordt ondergesneeuwd.

Dat benadrukt Peter Visser, strategisch adviseur Economie en Regiozaken bij de gemeente Barneveld. Visser maakte begin dit jaar de overstap van de gemeente Veenendaal naar het economisch team van Barneveld en maakt zich hard om Barneveld te vertegenwoordigen in de verschillende overleggen die er lokaal en regionaal zijn over  beschikbaarheid van bedrijfsruimte.

“Barneveld heb ik inmiddels leren kennen als een heel dynamische gemeente”,  vertelt hij. “Veel ondernemende mensen die pragmatisch denken en heel hard werken, zo kan je het misschien het beste samenvatten. Juist in deze gemeente is het belangrijk dat de realisatie van bedrijfslocaties niet achterblijft. In de regio Foodvally moeten de komende jaren 40.000 nieuwe woningen gebouwd worden om aan de vraag te voldoen. In de overleggen hierover mis ik wel eens dat je geen duizenden woningen kunt realiseren en daarbij vergeten dat mensen ook moeten werken, dat bedrijven gezond moeten blijven en de ruimte krijgen die ze verdienen. Gelukkig wordt er de laatste tijd ook steeds beter naar die lobby geluisterd. Deze lobby maakt zich er hard voor dat er voor elke nieuwe woning ook een nieuwe arbeidsplek gecreëerd wordt. Als we daar niet naar streven, krijg je straks een nieuwe crisis die lijkt op de crisis die je nu in de huizenmarkt ziet. Net als dat jongeren nu geen huis kunnen bemachtigen, zijn er in dat scenario straks bedrijven die graag vooruit willen, maar niet kunnen omdat er geen geschikte ruimte is. Met alle economische gevolgen van dien. Het is zo belangrijk dat de economische component de aandacht krijgt die het verdient. Zonder bedrijvigheid kunnen we de welvaart die we nu hebben, niet in stand houden.”

Peter Visser vertegenwoordigt de gemeente Barneveld in het regionaal overleg binnen Foodvalley waarin gemeentes samen afspraken maken over de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte. “Het is belangrijk dat dit goed op elkaar wordt afgestemd zodat we in de regio een optimaal aanbod aan ruimte kunnen realiseren. Aan de hand van goede input van ondernemers en bedrijvenverenigingen en natuurlijk van gedegen onderzoek. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat vraag en aanbod op elkaar afgestemd zijn.”