Of een ondernemer het nou leuk vindt of niet, een bedrijfspand, werkplek, machines of materialen waarmee gewerkt wordt, móeten voldoen aan wettelijke veiligheidseisen. Onder de naam FPAdviesbureau helpt Fire Prevent ondernemers hun weg te vinden in het woud van wet- en regelgeving.

Met zijn jarenlange ervaring als rietdekker, brandweerman en mede-eigenaar van Fire Prevent weet Wouter Hazeleger waar hij over praat. Het liefst nemen ondernemers alleen de hoogstnoodzakelijke maatregelen waar het om veiligheid gaat. Want ja, er hangt een prijskaartje aan het intern opleiden van bedrijfshulpverleners, het installeren van een brandmeldinstallatie of het in kaart brengen van een ontruimingsplan. “Maar de verantwoordelijkheid voor het welzijn van medewerkers of bezoekers is groot, en bovendien zijn ze wettelijk verplicht om bepaalde maatregelen te nemen. Dat besef is vaak doorslaggevend. Door het woud van wet- en regelgeving is het alleen wél lastig om het goed te doen. Bovendien besteden ondernemers hun kostbare tijd liever aan andere dingen. Dan komen wij om de hoek kijken.”

Waar de gemeente met name een controlerende taak heeft, wordt advieswerk steeds vaker afgeschoven op gespecialiseerde bureaus. Reden voor Hazeleger om binnen Fire Prevent een aparte onderneming op te richten; FPAdviesbureau. De Kootwijkerbroekse onderneming richt zich op het geven van bouwkundig advies aan ondernemers in heel Nederland en is tegelijkertijd leverancier van veiligheidsproducten (denk aan brandblusmiddelen, noodverlichting, rookmelders. BHV-artikelen en brandvertragers). “Wij geven advies wanneer dat nodig is, leggen uit wat noodzakelijk is en verzorgen een quickscan op het gebied van veiligheid binnen een bedrijf. Vaak merk ik dat het voor ondernemers niet altijd duidelijk is dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in hun pand en op de werkvloer. Maar verzekeraars letten steeds meer op de veiligheid en een juiste administratie. Kan je aantonen dat je hebt voldaan aan alle eisen die de wet stelt? Wij kunnen helpen om een digitaal logboek aan te leggen, zodat alles inzichtelijk is.”

En dat is geen overbodige luxe in een tijd waarin het bij veiligheid niet alleen gaat om werken met veilige en goedgekeurde middelen, maar veilig gedrag net zo belangrijk is. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring (vaak verplicht) verhogen de veiligheid. “Allemaal zaken waarbij Fire Prevent en FPAdviesbureau zorginstellingen, scholen en bedrijven kan helpen. Op een betrouwbare manier en tegen een eerlijke prijs.”

www.fireprevent.nl