Begin dit jaar heeft u een voorlopig energielabel voor uw woning ontvangen. Over de zin en onzin van dat label was veel te doen in de media. Wat veel minder mensen weten is dat zo’n label ook verplicht is als u een winkel, kantoor of bedrijfspand wilt verkopen of verhuren.

Voor het verkrijgen van zo´n zakelijk energielabel bent u zelf verantwoordelijk. U krijgt geen voorlopig label toegestuurd en kunt niet zoals woningbezitters online een definitief label regelen. In plaats daarvan moet u een erkend deskundige inschakelen. Die controleert uw gebouw op een aantal kenmerken, stelt vast hoe energiezuinig uw pand is en welke maatregelen genomen kunnen worden om het energieverbruik terug te dringen.

De deskundige registreert het label en overhandigt u een document. Als u een nieuwe huurder in uw pand krijgt, ben u verplicht om een afschrift van het label te overhandigen. Verkoopt u uw pand? Dan gaat het energielabel bij de notaris over naar de nieuwe eigenaar. Regelmatig hoor ik eigenaren van bedrijfsonroerendgoed klagen over deze verplichtingen. Daarin kan ik ze niet helemaal ongelijk geven. Toch kunt u het energielabel maar beter serieus nemen. Vanaf dit jaar controleert de overheid namelijk steekproefsgewijs of het energielabel aanwezig is bij zakelijke vastgoedtransacties. En in tegenstelling tot op woninggebied zijn de boetes niet mals. De hoogte van de boete is namelijk gerelateerd aan de grootte van uw pand. Om een voorbeeld te geven: bij een kantoorpand kan de boete oplopen tot 20.000 euro als blijkt dat uw pand geen energielabel heeft.

Kortom: alle reden om u te verdiepen in het verplichte energielabel. De bedrijfsmakelaars van Midden Nederland Makelaars zijn op de hoogte van de regelgeving, kunnen u de weg wijzen naar gecertificeerde energieadviseurs en beantwoorden graag u vragen over het energielabel.

Gerben Hartkamp RMT,
Midden Nederland Bedrijfsmakelaars

www.mnm-bog.nl