BARNEVELD - De gemeente gaat na de zomer van start met het interviewen van ondernemers uit verschillende sectoren.

Hamvraag in de interviews is hoe ondernemers de toekomst zien van hun eigen bedrijf en hun positie in de gemeente Barneveld. De interviews worden verwerkt in een concept Toekomstvisie, die vervolgens besproken gaat worden met een grotere groep ondernemers.

De aanleiding voor het onderzoek heeft ook te maken met de grote veranderingen die op stapel staan in de agrarische sector, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan. “We zijn in Barneveld sterk in bijvoorbeeld (machine)bouw en transport die voor een belangrijk deel georienteerd zijn op agrariers. Een belangrijke vraag daarbij is welk effect de transitie in de landbouw heeft op onze economie. Het komt erop neer dat we ons echt moeten heroriënteren en daarbij vragen stellen zoals: waar zijn we sterk in, welke activiteiten willen we nu echt stimuleren en hoe zien we de toekomst van onze economie.”