BARNEVELD – Van nieuwe wandel- en fietsroutes tot praktische ondersteuning voor ondernemers om vakantieparken te vitaliseren; er is in de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het versterken van de recreatieve en toeristische sector in de gemeente Barneveld.

Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het Uitvoerings-programma Recreatie en Toerisme 2030. Het programma komt voort uit een visie op recreatie en toerisme die de gemeente Barneveld in samenspraak met lokale ondernemers ontwikkelde. Het programma helpt om focus aan te brengen en doelgericht te werken aan een sterke sector en de aantrekkingskracht van de gemeente Barneveld en haar kernen op toeristen en recreanten. 

Een belangrijke stap vooruit is dat toeristen en recreanten tegenwoordig op één website (www.visitregiobarneveld.nl) informatie over hun verblijf, de regio, routes, video's over hotspots en meer kunnen vinden. Voorheen was deze informatie versnipperd. In de afgelopen twee jaar is ook het ruiternetwerk vernieuwd. Verder was de gemeente Barneveld actief in het programma Vitale Vakantieparken en betrokken in de dialoog over recreatiezonering met de provincie Gelderland.

“De toeristische en recreatieve sector is een belangrijke pijler van de Barneveldse economie. Naast de directe werkgelegenheid die toerisme en recreatie oplevert, profiteren ook bijvoorbeeld winkels mee. De samenwerking tussen de gemeente en de sector staat stevig, daar kunnen we de komende jaren op verder bouwen”, zegt wethouder Wim Oosterwijk.

Eén van de doelen voor de komende jaren is het meer spreiden van recreanten en toeristen over de seizoenen en in de regio, om zo onder meer de natuur te ontzien. Met name buiten het hoogseizoen zit nog ruimte voor groei in het aantal toeristen en recreanten.